Lectio Divina tal-5 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu:  Fil-Liġi u l-Profeti, il-Lhud kienu jsibu li Israel kien ikun tassew imbierek meta jaħkem fuq il-popli kollha tad-dinja.  Fit-Talmud (ktieb ieħor qaddis għal-Lhud) insibu li kull Lhudi għad ikollu 2480 seftur biex jaqdih.  Mhux ta’ b’xejn, mela, meta semgħu il-beatitudni ħasbu li ġesu ried jeqred il-Liġi u l-Profeti. Continue reading Lectio Divina tal-5 Ħadd matul is-Sena A

Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Mt 5, 38-48):  Meta nagħmlu xi ħaġa tajba, mqar nuru t-triq lil xi turist, nistennew il-grazzi jew almenu tbissima.  Hija fin-natura tagħna li nimxu b’mod reċiproku.  Jien għamiltlek il-ġid: nistenna li int tpattili bl-istess mod.  Inqisu dan bħala ġustizzja; bħal meta ngħidu: “Alla ġust għax jippremja t-tajbin u jikkastiga l-ħżiena.” Continue reading Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena A

Lectio Divina tas-6 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Mt 5, 17-37) :  Fil-Liġi u l-profeti il-Lhud kienu jsibu li Israel kien ikun tassew imbierek meta jaħkem fuq il-popli kollha td-dinja.  Fit-Talmud (ktieb ieħor qaddis għal-Lhud) insibu li kull Lhudi għad ikollu 2480 seftur biex jaqduh.  Mhux ta’ b’xejn, mela, meta semgħu il-beatitudni ħasbu li Ġesu ried jeqred il-Liġi u l-profeti.  Ġesu jafferma: “Jien ma ġejtx biex neqred il-Liġi imma biex inwassalha għall-perfezzjoni, i.e. niddrittalha t-tgħawwiġ li lwejtuha, u nispjegaha kif irid il-Missier.  L-anqas tikka waħda ma titneħħa sakemm iseħħ kollox skond ir-rieda t’Alla.” Continue reading Lectio Divina tas-6 Ħadd matul is-Sena A

Lectio Divina tal-5 Ħadd matul is-Sena A

Il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020

Vanġelu (Mt 5, 13-16):  Jekk nagħżlu li nimxu fuq il-beatitudni, se ngħixu ħajja tajba u jkun hemm min jammirana, anki fost dawk li jagħmlu għażliet differenti.  Il-beatitudni mhux qegħdin għal individwu – jien infittex biex nitqaddes waħdi – imma huma proposta għal soċjeta ġdida, soċjeta alternattiva għal dik li kien hemm s’issa.  Biex tibda tifforma ruħha dis-soċjeta, Ġesu jgħabbi din ir-resposabbilita fuq id-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: Continue reading Lectio Divina tal-5 Ħadd matul is-Sena A

Lectio Divina tar-4 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Mt 5, 1-12): Fid-dinja qatt ma nista’ nkunu ferħanin għal kollox għax aħna maħluqin għall-ħajja infinita.  Ikollna perjodi ta’ ferħ, imma dawn idumu ftit. Basta ma nagħmilx xi wieħed minn dawn il-perjodi l-iskop ta’ ħajti.  E.g. Meta wieħed jiggradwa jkun ferħan.  Imma malajr irid ifittex x’aktar se jġiblu l-ferħ: job, għerusija, promozzjoni, eċċ. Continue reading Lectio Divina tar-4 Ħadd matul is-Sena A

Lectio Divina għat-3 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Mt 4, 12-23):  Ġesu jisma’ li arrestaw lil Ġwanni u jitlaq mill-Ġudeja (fin-Nofs-in-nhar) għall-Galileja (Tramuntana), f’Kafarnaum, fix-xatt tal-baħar (għadira) ta’ Tiberjade.   Hawn se jqatta’ l-biċċa l-kbira tat-tlett snin tal-ħajja pubblika tiegħu.   Kien jidħol jistrieħ fid-dar ta’ Pietru li kien jgħix mal-kunjata tiegħu. Continue reading Lectio Divina għat-3 Ħadd matul is-Sena A