Lectio Divina għas-6 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (6, 17-26): Kulħadd jixtieq ikun ferħan u hieni. Il-problema hi kif wieħed se jikseb il-ferħ. Fil-Bibbja nsibu 27 mod kif nesprimu l-ferħ, għax, wara kollox, Alla ħalaqna biex inkunu ferħanin. Ħafna għorrief indikaw it-triq għall-ferħ, imma mhux kollha kienu tajbin. Fil-Lvant u fil-Greċja kienu jużaw dil-forma letterarja: “Imbierek int jekk tagħmel hekk, għax tikseb it-tali ħaġa.” Anki fis-Salmi nsibu dil-forma: “Imbierek dak (a) li ma jimxix bħas-slavaġ,  (b) li jieħu ħsieb il-fqar.” Kienet tintuża wkoll l-oppost: “Oj, hemm, x’mort għamilt b’idejk?” Xi wħud interpretaw ħażin din l-“Oj” u bidluha fi “gwaj għalik li għamilt hekk” bil-konsegwenza ta’ kastig minn Alla: “Gwaj għalik Korażim, Betsajda, intom Fariżej ipokriti..” Fil-Vanġelu Ġesu juża l-istess forma. Barra s-silta tal-lum insibu beatitudni oħra, 45 b’kollox, e.g. “Imbierka int li emmint”, “Imberkin dawk li ma rawx u emmnu.” Continue reading “Lectio Divina għas-6 Ħadd matul is-Sena “Ċ””

Lectio Divina tal-5 Ħadd Matul Sena “Ċ”

Fis-sena 2019, il-Ħames Ħadd matul is-Sena jaħbat fl-10 ta’ Frar u allura dakinhar f’Malta u f’Għawdex fil-Quddiesa nfakkru l-miġja fostna tal-Appostlu Missierna San Pawl.  Tista’ ssib il-Lectio Divina propja minn hawn … klikkja


Lectio Divina tal-5 Ħadd Matul Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 5, 1-11): Wara li jkunu semgħu is-silta tal-lum, xi wħud isaqsu: “Veru miraklu li qabdu daqshekk ħut?” Aħjar ma niqfux hawn imma mmorru dritt għall-messaġġ li jrid iwasslilna Luqa: Il-veru miraklu hu li ttella’ bnedmin mill-qiegħ li jkunu niżlu fih għax ikun ħadhom il-kurrent tal-ħażen, daħku bihom il-mezzi ta’ komunikazzjoni, eċċ. Continue reading “Lectio Divina tal-5 Ħadd Matul Sena “Ċ””

Lectio Divina għar-4 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (4, 21-30): Illum il-Vanġelu jkompli ma’ tal-Ħadd li għadda, fejn Ġesu ħabbar il-missjoni messijanika tiegħu. Ma ppriedka l-ebda prattika reliġjuża jew xi domma tal-fidi, imma bidu ta’ dinja fejn tirrenja l-ġustizzja, l-imħabba, il-maħfra u l-għaqda ta’ aħwa, ulied tal-istess Missier. Dinja fejn ħadd  mhu impur jew fil-qiegħ tas-soċjeta’ imma kulħadd indaqs. Continue reading “Lectio Divina għar-4 Ħadd matul is-Sena “Ċ””

Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Gw 2, 1-11): Ġwanni jagħti ċerta mportanza għall-fatt tal-lum, u jsejjaħlu l-ewwel sinjal (miraklu) li għamel Ġesu, fejn “wera s-sebħ tiegħu u d-dixxipli emmnu fih.” Hawn min isaqsi li, jekk il-mistednin kienu ġa xorbu tant li spiċċa l-inbid kollu, kien hemm għalfejn Ġesu jipprovdi 600 litru ieħor ta’ nbid? U kien hemm bżonn miraklu? Setgħu jagħmlu ġabra u jmorru jixtru ftit ieħor, u Ġesu kien iħalli l-mirakli għal xi ħaġa aktar importanti (e.g. qawmien ta’ Lazzru). U Ġesu kif sejjaħ lil ommu “mara” u mhux “Ma”? It-tweġiba għal dawn id-domandi hi din: Biex nifhmu dar-rakkont ma nistgħux inħarsu lejh bħala fatt sempliċi ta’ kronaka, imma bħala “sinjal” miktub b’lingwaġġ u immaġini Bibliċi li rridu ninterpretaw sew fil-fond biex nifhmu l-messaġġ ta’ din is-silta. Continue reading “Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena “Ċ””

Lectio Divina. Il-Magħmudija ta’ Ġesu. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 3, 15-16.21-22): Il-ġimgħa l-oħra rajna li Epifanija tfisser manifestazzjoni. L-ewwel Insara kienu jiċċelebraw tlitt darbiet ta’ meta Ġesu wera ruħu: (a) Meta żaruh il-Maġi juri kif il-pagani wkoll laqgħu ‘l Alla wara li rriflettew li jekk il-ħolqien hu tant sabiħ, mela kemm kien isbaħ u tajjeb min ħalqu; (b) Fit-tieġ ta’ Kana Ġesu wera kemm Alla jħobb lill-umanita’, kif l-għarus iħobb lill-għarusa, l-aktar dak in-nhar tat-tieġ. Din l-imħabba ġġib ferħ ta’ min jiċċelebrah bil-kbir; (ċ)  Fil-Magħmudija tiegħu,  Ġesu wera ruħu aktar fil-beraħ. Għall-ewwel Insara din kienet aktar Epifanija mill-ewwel waħda. Illum mistednin biex insiru nafu lil Ġesu aktar intimament, biex b’hekk inħobbuh aktar. Continue reading “Lectio Divina. Il-Magħmudija ta’ Ġesu. Sena “Ċ””

L-Epifanija tal-Mulej

Vanġelu (Mt 2. 1-12): Il-kelma “Epifanija” tfisser manifestazzjoni ta’ xi ħadd fl-għoli, e.g. tal-Preżenza Divina.   Meta l-allat Griegi kienu jinżlu qalb il-bnedmin u jrebbħuhom xi gwerra, kienu jgħidu li seħħet epifanija tal-allat.  L-Insara tal-Lvant aktar kienu jiċċelebraw il-magħmudija ta’ Ġesu milli t-twelid, għax hemm Ġesu aktar wera ruħu fil-beraħ.  F’epifanija suppost ikun hemm dehra straordinarja. Ma kien hemm xejn minn dan f’tarbija mgeżwra fi ftit faxex ġo maxtura.  Imma din kienet tassew Epifanija għax b’dan il-mod Ġesu ried juri l-imħabba t’Alla. Continue reading “L-Epifanija tal-Mulej”