Lectio Divina tal-5 Ħadd tar-Randan. Sena “Ċ”

Vanġelu (Ġw 8, 1-11): Is-silta tal-lum ma kontx issibha fil-Vanġelu fl-ewwel 200 sena. Dan għaliex in-numru ta’ Nsara beda jikber ġmielu u ħafna bdew jgħixu ħajja ta’ xejn mhu xejn. Għalhekk il-Knisja adottat pastorali aktar riġida: ma kinitx taħfer tliet dnubiet: ċaħda tal-fidi, qtil u adulterju. Min ikun ħati t’hekk, kien ikun eskluż mill-komunita’. Għalhekk ma setgħux jaċċettaw il-kliem ta’ Ġesu: “L-anqas jien ma nikkundannak.” Maż-żmien irranġaw l-affarijiet, u dis-silta sabet postha f’S. Ġwann, għalkemm ħafna biblisti jaqblu li kitibha Luqa għax tinħass in-nuqqas tagħha fl-aħħar tal-Kapitlu 21. Continue reading “Lectio Divina tal-5 Ħadd tar-Randan. Sena “Ċ””

Lectio Divina tar-4 Ħadd tar-Randa. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 15, 1-3, 11-32): Illum għandna waħda mill-isbaħ parabboli ta’ Ġesu. Ma qalhiex lill-midinbin imma lill-Fariżej u kittieba li bdew igemgmu li “nies midinba jilqa’ għandu dan.” Dawn il-“ġusti” kienu barra jittawlu ġewwa fejn Ġesu kien qed jiekol mal-midinbin. Igemgmu, i.e. ma jaqblux u jipprotestaw. Allura Ġesu ħareġ barra għax kellhom aktar bżonn jikkonvertu minn dawk li kienu ġewwa.  Bħal meta Alla sabha iktar diffiċli jikkonverti lil Ġona milli n-nies ta’ Ninwe. Continue reading “Lectio Divina tar-4 Ħadd tar-Randa. Sena “Ċ””

Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 13, 1-9): Is-silta tal-lum tibda bil-kliem: “F’dak il-mument preċiż…” Ġesu kien għadu kif qal lin-nies kemm kienu kapaċi ibassru t-temp mis-sinjali fin-natura u mir-riħ. Allura issa kif ma jistgħux jindunaw bis-sinjali li Alla qed jurihom, i.e. li waslet biex tibda dinja ġdida bi proposti ġodda ta’ ħajja aktar umana? F’dan ir-Randan aħna qegħdin b’seba’ għajnejn biex nintebħu bis-sinjali tal-miġja tal-Mulej fostna? Jew aljenati wisq fuq l-aħħar mudell ta’ karozza, ilbies, smartphone, eċċ? Continue reading “Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ””

Lectio Divina għat-2 Ħadd tar-Randan. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq, 9, 28-36):   Bil-Grieg tintuża l-kelma metamorfosi  mhux trasfigurazzjoni.  Aħna din nużawha meta dudu jsir farfett.  Hawn min jitqażżeż  meta jara ċertu dudu, imma jammirah meta jinbidel f’farfett sabiħ. Sitt ijiem qabel din il-ġrajja,  f’Ċesareja ta’ Filippu, Ġesu staqsa lill-Appostli: “Min tgħidu li jien?”  Pietru wieġbu:  “Int il-Messija.”  Wara din l-istqarrija ta’ fidi, Ġesu ried ifissrilhom x’jiġifieri tkun Messija u x’kienet il-missjoni Tiegħu. Din kienet se twasslu għaċ-ċaħda u l-mewt  f’Ġerusalemm. Continue reading “Lectio Divina għat-2 Ħadd tar-Randan. Sena “Ċ””

Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ”

Vanġelu: (Lq 4, 1-13): Meta naħsbu fuq ix-xitan, inpinġu mostru tal-biża’. Kieku jippreżenta ruħu hekk, ħadd ma jisma’ minnu. Il-gwaj hu li juri ruħu f’forma attraenti, u mhux kulħadd jinduna bil-maskri li jinħeba warajhom. Jiġi jsefsiflek: “Jien nixtieqlek il-ġid. Irridek tkun ferħan. Mela għamel kif ngħidlek.” Fil-Ġenesi, hu mpinġi bħala serp. Mhux għall-velenu li jista’ jtina imma għax, peress li jbiddel qoxortu kull sena, kienu jaħsbu li jġedded ħajtu mill-ġdid, u b’hekk jgħix għal dejjem. F’xi kulturi, allura, is-serp kien meqjuż li kellu s-sigriet tal-ħajja ta’ dejjem, u kellu l-qawwa li din jagħtiha lil min irid. Continue reading “Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ””

Lectio Divina tat-8 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 6, 39-45): Is-silta tal-lum tkompli ma’ tal-Ħadd li għadda fejn rajna li d-dixxipli jridu wkoll iħobbu lill-għedewwa u għaliex. Hawn min isaqsi: “Imma d-dixxipli kollha jagħmlu hekk, anki llum?” Dawk li ma jagħmlux hekk sinjal li nqabdu minn xi żball li Ġesu jrid iwissi fuqu fil-Vanġelu tal-lum: Continue reading “Lectio Divina tat-8 Ħadd matul is-Sena “Ċ””

Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 6, 27 – 38): Il-Ħadd li għadda rajna kif Ġesu feraħ lid-dixxipli għax għamlu għażla tajba. L-aħħar “henjin” kienet għax se jiltaqgħu mal-persekuzzjoni minħabba li l-proposta ta’ Ġesu hi differenti minn dak li jiddettalna l-istint tagħna. Għalhekk ħafna jsibuha iebsa biex jaċċettawha. Jekk in-Nisrani jirraġuna u jitkellem bħal dawn, ħadd mhu se jkellmu. Imma jekk jinkarna l-Vanġelu f’ħajtu, se jheżżeż l-ordni stabbilit u l-imġieba ta’ dawk li qatt ma semgħu kliem Ġesu. Bil-fors se jiġi kkritikat, emarġinat jekk mhux ukoll ippersegwitat.  Kif se jġib ruħu n-Nisrani f’din is-sitwazzjoni? Continue reading “Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena “Ċ””