Lezzjoni II: San Kolumbanu

Fl-istess jum 23 ta’ Novembru – SAN KOLUMBANU, ABBATI

Tifkira

San Kolumbanu twieled f’Leinster, l-Irlanda, madwar is-sena 540; għadda tajjeb ħafna fl-istudji profani u sagri. Wara l-istudji tiegħu qabad ħajja monastika. Fetaħ monasteri fi Franza u fl-Italja. Jistħoqqlu ġieħ kbir għall-ħidma wtieqa li għamel b’riżq il-ħajja nisranija u reliġjuża. Miet fil-monasteru ta’ San Pietru, f’Bobbio, fis-sena 615.

Continue reading Lezzjoni II: San Kolumbanu