Lezzjoni II: San Patrizju

17 ta’ Marzu: SAN PATRIZJU, ISQOF

Tifkira

San Patrizju twieled fil-Britannja l-kbira madwar is-sena 385; f’żgħożitu nqabad ilsir u ħaduh l-Irlanda jirgħa l-imrieħel. Ħarab lejn dik li hi Franza tal-lum fejn sar kjeriku u ġie ordnat qassis. Madwar is-sena 403 mar l-Irlanda bħala isqof missjunarju,  rnexxielu jsaħħaħ il-fidi fil-biċċa l-kbira tal-pajjiż u qassam kollox bl-ordni f ’dik il-Knisja. Miet f ’Down fis-sena 461.

aktar