Lezzjoni II: Santa Briġida

23 ta’ Lulju SANTA BRIĠIDA, RELIĠJUŻA

Tifkira

Santa Briġida twieldet fl-Isvezja fl-1303; iżżewġet żagħżugħa u kellha żwieġ hieni li fih twieldu u trabbew tmint itfal, fosthom Santa Katerina tal-Isvezja. Daħlet terzjarja franġiskana u meta romlot ingħatat għal ħajja aktar axxetika. Imbagħad waqqfet Ordni reliġjuż. Kienet eżempju ta’ virtujiet kbar għal kulħadd u kellha rivelazzjonijiet mistiċi. Ħadmet biex il-Papa jerġa’ jmur lura f’Ruma minn Avignon. Wara pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa reġgħet lura Ruma, fejn mietet fl-1373. Ħallitilna ħafna opri li fihom kitbet dwar il-ġrajjiet mistiċi li minnhom għaddiet. Il-Papa San Ġwann Pawlu II ħatarha patruna tal-Ewropa fl-1999.

aktar