Lezzjoni II: San Marċellinu u San Pietru

2 ta’ Ġunju: SAN MARĊELLINU U SAN PIETRU, MARTRI

TIFKIRA

Is-saċerdot San Marċellinu u l-eżorċista San Pietru ħadu l-martirju fil-persekuzzjoni ta’ Djoklezjanu fil-bidu tar-raba’ seklu; ta’ dan għandna x-xhieda tal-Papa San Damasu, li sar jaf b’mewthom mingħand il-bojja tagħhom. Sofrew qtugħ ir-ras f’xi foresta, u mbagħad difnuhom fiċ-ċimiterju Ad duas lauros f’Via Labicana, Ruma; aktar tard inbniet bażilka fuq il-qabar tagħhom. Isimhom insibuh fil-Kanone Ruman.

aktar