Il-Kelma ta’ Mons Victor Grech

dvg_001Min hu Mons. Victor Grech … Min hu Monsinjur Victor Grech

Intervista ma’ Dun Victor Grech IntervistaDVG_03102014

Omeliji bil-Malti fil-Kon-Katidral

 1. Mixja wara Ġesù (14 ta’ Jannar 2018) … Sena B 2018 (II Ħadd) Mixja wara Ġesù
 2. Kantaw Kant ta’ Tama (29 t’Ottubru 2017) … Sena A 2017 (XXX Hadd) Kantaw Kant ta’ Tama
 3. Ir-Randan (5 ta’ Marzu 2017) … Sena A 2017 (1 Ħadd) tar-Randan Ir-Randan
 4. L-Isfida li tkun Nisrani (18 ta’ Jannar 2017) … Sena A 2017 (III Ħadd) L-Isfida li tkun Nisrani
 5. Nibnu Dinja Aħjar (Settembru 2016) … Sena C 2016 (XXV Ħadd) Nibnu Dinja Aħjar
 6. Nippreparaw għall-Miġja tal-Mulej (3 ta’ Lulju 2016) … Sena C 2016 (XIV Ħadd) Nippreparaw għall-Miġja tal-Mulej
 7. Il-Bxara t-Tajba tas-Salvazzjoni (3 ta’ Lulju 2016) … Sena C 2016 (X1 Ħadd) Il-Bxara t-Tajba tas-Salvazzjoni
 8. Il-Ħniena u l-Maħfra t’Alla (9 ta’ Mejju 2016) … Sena C 2016 Il-Ħniena u l-Maħfra t’Alla
 9. Id-Dixxipulat ta’ Kristu (7 t’Ottubru 2015) … Sena B 2015 (XXVIII Ħadd) Id-Dixxipulat ta’ Kristu
 10. Il-Miraklu tat-Tkattir tal-Ħobż (20 ta’ Lulju 2015)  … Sena B 2015 (XVII Ħadd) Il-Miraklu tat-Tkattir tal-Ħobz
 11. Kif Inkunu Xhieda tal-Preżenza t’Alla (12 ta’ Ġunju 2015) … Sena B 2015 (XI Ħadd) Kif Inkunu Xhieda tal-Preżenza t’Alla
 12. Il-Ħniena Divina (9 t’April 2015) … Sena B 2015 (II Ħadd) wara l-Għid Il-Ħniena Divina
 13. Is-Saltna ta’ Kristu (18 ta’ Lulju 2014) … Sena A 2014 (XVI Ħadd) Is-Saltna ta’ Kristu
 14. Adorazzjoni Perpetwa fiż-Żejtun (14 ta’ Lulju 2014) … Sena A 2014 (14 ta’ Lulju) Adorazzjoni Perpetwa fiz Zejtun
 15. Meta Imissu t-Tbatija, jmissu l-Bniedem Sħiħ (7 ta’ Mejju 2014) … Sena A 2014 (07 Mejju – S Vincenz de Paule) Meta Imissu t-Tbatija jmissu l-Bniedem Shih
 16. Hawn Jien Ġejt Nagħmel Ir-Rieda Tiegħek (19 ta’ Jannar 2014) … Sena A 2014 (II Ħadd) Hawn Jien Ġejt Nagħmel Ir-Rieda Tiegħek
 17. It-Talb (19 t’ Ottubru 2013) … Sena C 2013 (XIX Ħadd) It-Talb
 18. Il-Magħmudija ta’ Ġesu (11 ta’ Jannar) … Sena A 2015 (11 ta’ Jannar) Il-Magħmudija ta’ Ġesu
 19. Inkunu Għaqlin fil-Ħwejjeg t’Alla (Il-25 Ħadd tas-Sena) … Sena C (XXV Ħadd) Inkunu Għaqlin fil-Ħwejjeg t’Alla
 20. Il-Miraklu ta’ Kana (It-II Ħadd ta’ Matul is-Sena C) … Sena C (II Ħadd) Il-Miraklu ta’ Kana
 21. Twelid ta’ Dinja Ġdida (Id-29 Ħadd matul is-Sena A) … Sena A (XXIX Ħadd) Twelid ta’ Dinja Ġdida
 22. Il-Ġudizzju f’Idejn Alla (Is-16-il Ħadd matul is-Sena A) … Sena A (XVI Ħadd) Il-Ġudizzju f’Idejn Alla

Omelija oħra

 1. Ir-IV Ħadd tal-Avvent (Sena A) … IV HADD TAL-AVVENT (A)

Omeliji bl-Ingliż

 1. Love of God & Neighbour (29th October 2017) … Year A 30th Sunday 29th October 2017 Love of God & Neighbour
 2. Compassionate Forbearance with One Another (23rd July 2017) … Year A 16th Sunday Compassionate Forbearance with One Another
 3. Lent 2017 Intro to Lent (2nd March 2017) … 1st Sunday of Lent 2017 Intro to Lent
 4. God comes to save us as we are (2nd March 2017) …  1st Sunday of Lent 2017
 5. Waiting for the Lord (18th January 2017) … Year A 3rd Sunday Waiting for the Lord
 6. Building a Better World (18th September 2016) … 25th Sunday of Year Building a Better World
 7. Prepare for the Coming of the Kingdom (3rd July 2016) … Year C 14th Sunday Prepare for the Coming of the Kingdom
 8. Touched By God (3rd July 2016) … 14th Sunday of Year C Touched By God
 9. Recognising our Weakness & His Great Love towards us (4th February 2016) … Year C 3rd Sunday after Easter Recognising our Weakness & His Great Love towards us
 10. Responding to Christ’s Call in Today’s World (4th February 2016) … 3rd Sunday after Easter C Responding to Xt’ Call in Today’s World
 11. Christmas Day (25th December 2015) … 25th December 2015 CHRISTMAS DAY
 12. Inner Freedom (7th October 2015) … 28th Sunday Year B Inner Freedom
 13. Discipleship (7th October 2015) … Year B 8th Sunday Discipleship
 14. Sharing What We Have (26th July 2015) … Year B 17th Sunday Sharing What We Have 26th July 2015
 15. Presence of God in our Life (12th June 2015) … Year B 11th Sunday God’s Presence in the World
 16. Witnessing God’s Presence in the World (12th June 2015) … 11th Sunday of Year B Witnessing God’s Presence in the World
 17. Divine Mercy (9th April 2015) … Year B 2nd Sunday after Easter – Sunday of the Divine Mercy
 18. The Baptism of Christ (11th January 2015) … Year B The Baptism of Christ 11th January 2015
 19. Keep our Hope Alive (28th December 2014) … 28th December 2014 Keep our Hope Alive
 20. The Holy Family (28th December 2014) … 28th December 2014 The Holy Family
 21. Jesus Preference for Inclusivity (18th July 2014) … Year A 16th Sunday Jesus Preference for Inclusivity
 22. Saving Love of God (19th January 2014) … Year A 2nd Sunday Saving Love of God
 23. Who is Jesus Christ (19th January 2014) … 2nd Sunday of Year A Who is Jesus Christ
 24. Praying with Absolute Abandonment in God (19th October 2013) … Year C 29th Sunday Praying with Absolute Abandonment in God
 25. The Miracle in Cana … Year C 2nd Sunday The Miracle in Cana
 26. The Beatitudes … The Beatitudes
 27. Waiting … Waiting

Temi Soċjali

 1. Integral Human Development – Spring Academy (3rd April 2017) … Caritas Europe Spring Academy
 2. Il-Qadi ta’ Ħutna Jiġi Qabel Is-Servizz tat-Tempju – Laqgħa għall-Istaff tal-Caritas (18 ta’ Marzu 2016) … Il Qadi ta’ Ħutna
 3. Faqar Soċjali – Seminar (25 t’Ottubru 2014) … Faqar Soċjali -Seminar
 4. Għażliet Fundamentali fil-Ħajja – Taħdita lill-Istudenti, Għalliema u Ġenituri (9 ta’ Mejju 2014) … Għazliet Fundamentali fil-Ħajja
 5. Dementia & Alzheimer’s Disease – Fiapa Conference (23 u 24 t’Ottubru 2012) … Fiapa Conf Dementia & Alzheimer’s Disease
 6. Il-Parabbola tal-Għaxar Xebbiet u l-Impenn Soċjali … L-Impenn Soċjali
 7. Solidarjetà u Kura tal-Fqir Seminar … Solidarjetà u Kura tal-Fqir Seminar
 8. Ħniena Rrid mhux Sagrifiċċju … Ħniena Rrid mhux Sagrifiċċju

Noti għall-Eżerċizzi tar-Randan

 1. Ir-Randan … DVG_00_2017
 2. Lista ta’ Eżerċizzi matul is-snin … DVG_01_2017
 3. X’Sens għandha t-Tbatija? Randan 2017, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (6 t’April) … DVG_02_2017
 4. Il-Paċi tal-qalb. Il-Paċi fil-Familja. Randan 2017, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (30 ta’ Marzu) … DVG_03_2017
 5. Inħallu lil Alla jħabbibna miegħu, Randan 2017 (9 ta’ Marzu) … DVG_04_2017
 6. Nidħlu fi ħbiberija ma’ Alla, Randan 2017, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (27 ta’ Frar) … DVG_05_2017
 7. Alla jsibna fejn aħna, Randan 2017, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ … DVG_06_2017
 8. Il-ħsieb ewlieni: Inħallu lil Alla jħabbibna miegħu, Randan 2017 … DVG_07_2017
 9. Rikonċiljazzjoni fil-Familja, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (10 ta’ Marzu) … DVG_08_2016
 10. Rikonċiljazzjoni fil-Familja, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (3 ta’ Marzu) … DVG_09_2016
 11. Nafu nħobbu? Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (3 ta’ Marzu) … DVG_10_2016
 12. Mixja flimkien, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ … DVG_11_2016
 13. Kif nibnu Relazzjoni Intima m’Alla, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ … DVG_12_2016
 14. It-Tajjeb jirbaħ fuq il-Ħażin, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ … DVG_13_2016
 15. Il-Preżenza t’Alla f’ħajti / fil-familja, Randan 2015 (11 ta’ Marzu) … DVG_14_2017
 16. Il-Familja tittrażmetti l-Ħajja Nisranija, Randan 2014 (27 ta’ Marzu) … DVG_15_2017

Mons. Victor Grech u l-Caritas

 1. Dates to remember … DVG_1_Caritas
 2. Caritas position paper re Drugs … DVG_2_Caritas
 3. Rikonoxximent mill-Caritas Ewropa … DVG_3_Caritas
 4. Word of Appreciation in Brussels for Eur Prize … DVG_4_Caritas
 5. Taħdita lis-Seminaristi (19 ta’ Diċembru) … DVG_5_Caritas
 6. Car Europe Spring Academy (17 ta’ April 2017) … DVG_6_Caritas
 7. L-Istorja tal-Caritas kif jafha Dun Victor (19 ta’ Ottubru 2015) … DVG_7_Caritas
 8. X’Tgħallimt? Esperjenza ta’ Dun Victor (21 ta’ Frar 2015) … DVG_8_Caritas
 9. L-Aħħar Taħdita lill-Istaff tal-Caritas (17 ta’ Frar 2015) … DVG_9_Caritas
 10. Apprezzament f’Malta għall-Premju Cittadin Ewropew (20 ta’ Ottubru 2012) … DVG_10_Caritas

Mons. Victor Grech dwar l-Anzjani

 1. L-Anzjani … anzjani
 2. L-Anzjani (2) … anzjani2
 3. L-Anzjanità … anzjanita
 4. Il-Jum Dinji għall-Anzjani … jum_dinji_anzjani
 5. Lil min ibierku l-Anzjani … lil-min-ibierku

Mons. Victor Grech dwar Volontarjat Soċjali

 1. Kodiċi ta’ Etika għall-Voluntieri … DVG_1_volontarjat_socjali
 2. Jum l-Impenn (11 ta’ Novembru 2017) … DVG_2_volontarjat_socjali
 3. Il-Motivazzjoni u l-Impenn tal-Volontieri Soċjali lill-Volontieri tal-Azzjoni Kattolika (29 ta’Jannar 2016) … DVG_3_volontarjat_socjali
 4. Il-Volontarjat Soċjali (5 ta’ Diċembru 2012) … DVG_4_volontarjat_socjali
 5. 30 Anniversarju tal-volontarjat tal-Caritas (26 ta’ Mejju 2007) … DVG_5_volontarjat_socjali

Mons. Victor Grech dwar iż-Żwieġ u l-Familja

 1. Iż-Żwieg u l-Familja fil-Pjan tal-Ħallieq … DVG_1_ZwiegFamilja
 2. L-Ewwel Ġenituri Tagħna … DVG_2_ZwiegFamilja
 3. Kriżijiet fil-Familja … DVG_3_ZwiegFamilja
 4. Min hi l-Omm … DVG_4_ZwiegFamilja
 5. Il-Komunikazzjoni fiż-Żwieġ … DVG_5_ZwiegFamilja
 6. Għaliex xi Żwiġijiet ma jirnexxux … DVG_6_ZwiegFamilja
 7. Imħabba u Relazzjonijiet fil-Familja (It-Tnejn, 18 ta’ Marzu 2002) … DVG_7_ZwiegFamilja
 8. Family Oriented Policies and Economic stability of the family … DVG_8_ZwiegFamilja

Mons. Victor Grech u l-Koperaturi

 1. Mixja Flimkien … 2017 Jannar Mixja Flimkien
 2. It-Talb (8 ta’ Frar 2017) … 2017 It Talb (Koperaturi)
 3. Mixja Flimkien …. 2017 Mixja Flimkien Jannar
 4. Il-Kmandament il-Ġdid (14 ta’ Ġunju 2017) … 2017 Il-Kmandament il-Ġdid Gunju
 5. Napprezzaw il-Ħajja f’kull ħin (12 ta’ Ottubru 2016) … 2016 Napprezzaw il ħajja f kull hin
 6. Il-Ħniena Divina … 2016 Mejju Il-Ħniena Divina
 7. Mixja tat-Tama …. 2016 Mejju Mixja tat-Tama
 8. Il-Kmandament il-Ġdid … 2016 Ġunju Il-Kmandament il-Ġdid
 9. It-Talb … 2016 It-Talb
 10. Il-Ħniena Divina … 2016 Il-Ħniena Divina Mejju
 11. Alla Huwa Ħniena … 2015 Dic Alla Huwa Hniena
 12. Il-Preżenza t’Alla f’Ħajti u fil-Familja … 2015 April Randan Il-Prezenza t’Alla f’Hajti u fil-Familja
 13. Sammaritani tal-Ħniena lill-Koperaturi … 2015 Sammaritani tal-Ħniena Lill-Koperaturi 9 Dic
 14. Il-Milied (25 ta’ Diċembru 2015) … 2015 Il-Milied 25 ta’ Diċembru

Taħditiet lir-Residenti taċ-Ċentri tar-Riabilitazzjoni

 1. L-Iskop tal-Caritas … L-ISJKOP TAL-CARITAS (At Outreach)
 2. Il-Paċi tal-qalb liż-Żgħażagħ fir-Riabilitazzjoni (28 ta’ Jannar 2017) … IL-PAĊI TAL-QALB liz-Zgħazagħ fir-Riabilitazzjoni
 3. Min int – lir-Residenti (2016) … MIN INT lir-Residenti
 4. Il-Ħtieġa li Nħossuna Maħbubin – lir-Residenti kollha (13 ta’ Marzu 2015) … IL-ĦTIEĠA LI NĦOSSUNA MAĦBUBIN lir-Residenti kollha
 5. Riflessjonijiet fil-Gradwazzjoni (27 ta’ Ġunju 2013) … RIFLESSJONIJIET FIL-GRADWAZZJONI 2013

Spiritwalita’

 1. Riflessjonijiet: Ferraħtuni (ex-Alunni) (24 ta’ Novembru 2017) … 2017 Novembru Riflessjonijiet Ferraħtuni (ex-Alunni)
 2. Be Connected (23 t’Ottubru 2017) … 2017 Ottubru Be Connected
 3. Il-Ħajja ma tiddependix mill-ġid li jkollna (Ottubru 2017) … 2017 Ottubru Il-Ħajja ma tiddependix mill-ġid li jkollna
 4. Il-Kmandament il-Ġdid (14 ta’ Ġunju 2017) … 2016 Ġunju Il-Kmandament il-Ġdid
 5. It-Tama Nisranija (22 ta’ Frar 2017) … 2017 Frar It-Tama Nisranija
 6. It Talb (8 ta’ Frar 2017) … 2017 Frar It Talb
 7. Mixja Flimkien (11 ta’ Jannar 2017) … 2017 Jannar Mixja Flimkien
 8. Napprezzaw il-Ħajja f’Kull Ħin (12 ta’ Ottubru 2016) … 2016 Ottubru Napprezzaw il Ħajja f’Kull Ħin
 9. Il-Ħniena Divina (11 ta’ Mejju 2016) … 2016 Mejju Il-Ħniena Divina
 10. Mixja tat-Tama (11 ta’ Mejju 2016) … 2016 Mejju Mixja tat-Tama
 11. Alla Huwa Mħabba (9 ta’ Mejju 2016) … 2016 Mejju Alla Huwa Imħabba
 12. Il-Milied (25 ta’ Diċembru 2015) … 2015 Diċembru 25 Il-Milied
 13. Sammaritani tal-Ħniena t’Alla (9 ta’ Diċembru 2015) … 2015 Diċembru Sammaritani tal-Ħniena t’Alla
 14. Għaliex Mulej, Fejn Int (21 ta’ Lulju 2015) … 2015 Lulju Għaliex Mulej Fejn Int
 15. L-Ispiritwalità Evanġelika (21 ta’ Frar 2015) … 2015 Frar L-Ispiritwalità Evanġelika
 16. Spiritwalità fuq il-Post tax-Xogħol (29 ta’ Novembru 2006) … 2006 Novembru Spiritwalità fuq il-Post tax-Xogħol
 17. Kif nistgħu ntejbu r-relazzjonijiet ta’ bejnietna … Kif nistghu ntejbu relazzjonijiet ta bejnietna
 18. Alla tal-Ħajjin … Alla tal-Hajjin
 19. Dak li miet u qam … Dak li miet- qam
 20. Hemm xi ħadd li ma tħobbx … Hemm xi ħadd li ma tħobbx
 21. Ir-Randan … Ir-Randan
 22. It Tbatija … It Tbatija
 23. It-Talb … It-Talb
 24. It-Trinità … It-Trinità

 

%d bloggers like this: