Minn Mons Victor Grech

Omeliji fil-Konkatidral ta’ San Ġwann

 1. Mixja wara Ġesù (14 ta’ Jannar 2018)
 2. Kantaw Kant ta’ Tama (29 t’Ottubru 2017)
 3. Ir-Randan (5 ta’ Marzu 2017)
 4. L-Isfida li tkun Nisrani (18 ta’ Jannar 2017)
 5. Nibnu Dinja Aħjar (Settembru 2016)
 6. Nippreparaw għall-Miġja tal-Mulej (3 ta’ Lulju 2016)
 7. Il-Bxara t-Tajba tas-Salvazzjoni (3 ta’ Lulju 2016)
 8. Il-Ħniena u l-Maħfra t’Alla (9 ta’ Mejju 2016)
 9. Id-Dixxipulat ta’ Kristu (7 t’Ottubru 2015)
 10. Il-Miraklu tat-Tkattir tal-Ħobż (20 ta’ Lulju 2015)
 11. Kif Inkunu Xhieda tal-Preżenza t’Alla (12 ta’ Ġunju 2015)
 12. Il-Ħniena Divina (9 t’April 2015)
 13. Is-Saltna ta’ Kristu (18 ta’ Lulju 2014)
 14. Adorazzjoni Perpetwa fiż-Żejtun (14 ta’ Lulju 2014)
 15. Meta Imissu t-Tbatija, jmissu l-Bniedem Sħiħ (7 ta’ Mejju 2014)
 16. Hawn Jien Ġejt Nagħmel Ir-Rieda Tiegħek (19 ta’ Jannar 2014)
 17. It-Talb (19 t’ Ottubru 2013)
 18. Il-Magħmudija ta’ Ġesu (11 ta’ Jannar)
 19. Inkunu Għaqlin fil-Ħwejjeg t’Alla (Il-25 Ħadd tas-Sena)
 20. Il-Miraklu ta’ Kana (It-II Ħadd ta’ Matul is-Sena C)
 21. Twelid ta’ Dinja Ġdida (Id-29 Ħadd matul is-Sena A)
 22. Il-Ġudizzju f’Idejn Alla (Is-16-il Ħadd matul is-Sena A)

Omelija oħra

 1. Ir-IV Ħadd tal-Avvent (Sena A)

Omeliji bl-Ingliż

 1. Love of God & Neighbour (29th October 2017)
 2. Compassionate Forbearance with One Another (23rd July 2017)
 3. Lent 2017 Intro to Lent (2nd March 2017)
 4. God comes to save us as we are (2nd March 2017)
 5. Waiting for the Lord (18th January 2017)
 6. No Human life is Destined to End on a Rubbish Dump (2017)
 7. Building a Better World (18th September 2016)
 8. Prepare for the Coming of the Kingdom (3rd July 2016)
 9. Touched By God (3rd July 2016)
 10. Recognising our Weakness & His Great Love towards us (4th February 2016)
 11. Responding to Christ’s Call in Today’s World (4th February 2016)
 12. Christmas Day (25th December 2015)
 13. Inner Freedom (7th October 2015)
 14. Discipleship (7th October 2015)
 15. Sharing What We Have (26th July 2015)
 16. Presence of God in our Life (12th June 2015)
 17. Witnessing God’s Presence in the World (12th June 2015)
 18. Divine Mercy (9th April 2015)
 19. The Baptism of Christ (11th January 2015)
 20. Keep our Hope Alive (28th December 2014)
 21. The Holy Family (28th December 2014)
 22. Jesus Preference for Inclusivity (18th July 2014)
 23. Saving Love of God (19th January 2014)
 24. Who is Jesus Christ (19th January 2014)
 25. Praying with Absolute Abandonment in God (19th October 2013)
 26. The Miracle in Cana
 27. The Beatitudes
 28. Waiting

Temi Soċjali

 1. Integral Human Development – Spring Academy (3rd April 2017)
 2. Il-Qadi ta’ Ħutna Jiġi Qabel Is-Servizz tat-Tempju – Laqgħa għall-Istaff tal-Caritas (18 ta’ Marzu 2016)
 3. Faqar Soċjali – Seminar (25 t’Ottubru 2014)
 4. Għażliet Fundamentali fil-Ħajja – Taħdita lill-Istudenti, Għalliema u Ġenituri (9 ta’ Mejju 2014)
 5. Dementia & Alzheimer’s Disease – Fiapa Conference (23 u 24 t’Ottubru 2012)
 6. Il-Parabbola tal-Għaxar Xebbiet u l-Impenn Soċjali
 7. Solidarjetà u Kura tal-Fqir Seminar
 8. Ħniena Rrid mhux Sagrifiċċju
 9. Il-Ġustizzja Soċjali

Noti għall-Eżerċizzi tar-Randan

 1. Ir-Randan
 2. Lista ta’ Eżerċizzi matul is-snin
 3. X’Sens għandha t-Tbatija? Randan 2017, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (6 t’April)
 4. Il-Paċi tal-qalb. Il-Paċi fil-Familja. Randan 2017, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (30 ta’ Marzu)
 5. Inħallu lil Alla jħabbibna miegħu, Randan 2017 (9 ta’ Marzu)
 6. Nidħlu fi ħbiberija ma’ Alla, Randan 2017, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (27 ta’ Frar)
 7. Alla jsibna fejn aħna, Randan 2017, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ
 8. Il-ħsieb ewlieni: Inħallu lil Alla jħabbibna miegħu, Randan 2017
 9. Rikonċiljazzjoni fil-Familja, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (10 ta’ Marzu)
 10. Rikonċiljazzjoni fil-Familja, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (3 ta’ Marzu)
 11. Nafu nħobbu? Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ (3 ta’ Marzu)
 12. Mixja flimkien, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ
 13. Kif nibnu Relazzjoni Intima m’Alla, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ
 14. It-Tajjeb jirbaħ fuq il-Ħażin, Randan 2016, Taħdita fil-Knisja tal-Ibraġ
 15. Il-Preżenza t’Alla f’ħajti / fil-familja, Randan 2015 (11 ta’ Marzu)
 16. Il-Familja tittrażmetti l-Ħajja Nisranija, Randan 2014 (27 ta’ Marzu)

Mons. Victor Grech u l-Caritas

 1. Dates to remember
 2. Caritas position paper re Drugs
 3. Rikonoxximent mill-Caritas Ewropa
 4. Word of Appreciation in Brussels for Eur Prize
 5. Taħdita lis-Seminaristi (19 ta’ Diċembru)
 6. Car Europe Spring Academy (17 ta’ April 2017)
 7. L-Istorja tal-Caritas kif jafha Dun Victor (19 ta’ Ottubru 2015)
 8. X’Tgħallimt? Esperjenza ta’ Dun Victor (21 ta’ Frar 2015)
 9. L-Aħħar Taħdita lill-Istaff tal-Caritas (17 ta’ Frar 2015)
 10. Apprezzament f’Malta għall-Premju Cittadin Ewropew (20 ta’ Ottubru 2012)

Mons. Victor Grech dwar l-Anzjani

 1. L-Anzjani
 2. L-Anzjani (2)
 3. L-Anzjanita’
 4. Il-Jum_Dinji_għall-Anzjani
 5. Lil min Ibierku l-Anzjani

Mons. Victor Grech dwar Volontarjat Soċjali

 1. Kodiċi ta’ Etika għall-Voluntieri
 2. Jum l-Impenn (11 ta’ Novembru 2017)
 3. Il-Motivazzjoni u l-Impenn tal-Volontieri Soċjali lill-Volontieri tal-Azzjoni Kattolika (29 ta’Jannar 2016)
 4. Il-Volontarjat Soċjali (5 ta’ Diċembru 2012)
 5. 30 Anniversarju tal-volontarjat tal-Caritas (26 ta’ Mejju 2007)

Mons. Victor Grech dwar iż-Żwieġ u l-Familja

 1. Iż-Żwieg u l-Familja fil-Pjan tal-Ħallieq
 2. L-Ewwel Ġenituri Tagħna
 3. Kriżijiet fil-Familja
 4. Min hi l-Omm
 5. Il-Komunikazzjoni fiż-Żwieġ
 6. Għaliex xi Żwiġijiet ma jirnexxux
 7. Imħabba u Relazzjonijiet fil-Familja (It-Tnejn, 18 ta’ Marzu 2002)
 8. Family Oriented Policies and Economic stability of the family

Mons. Victor Grech u l-Koperaturi

 1. Mixja Flimkien (Jannar 2017)
 2. It-Talb (8 ta’ Frar 2017)
 3. Il-Kmandament il-Ġdid (14 ta’ Ġunju 2017)
 4. Napprezzaw il-Ħajja f’kull ħin (12 ta’ Ottubru 2016)
 5. Il-Kmandament il-Ġdid (Ġunju 2016)
 6. Il-Ħniena Divina (Mejju 2016)
 7. Mixja tat-Tama (Mejju 2016)
 8. It-Talb (2016)
 9. Alla Huwa Ħniena (Diċembru 2015)
 10. Sammaritani tal-Ħniena lill-Koperaturi (Diċembru 2015)
 11. Il-Milied (25 ta’ Diċembru 2015)
 12. Il-Preżenza t’Alla f’Ħajti u fil-Familja (April Randan 2015)

Taħditiet lir-Residenti taċ-Ċentri tar-Riabilitazzjoni

 1. L-Iskop tal-Caritas (Outreach)
 2. Il-Paċi tal-qalb liż-Żgħażagħ fir-Riabilitazzjoni (28 ta’ Jannar 2017)
 3. Min int – lir-Residenti (2016)
 4. Il-Ħtieġa li Nħossuna Maħbubin – lir-Residenti kollha (13 ta’ Marzu 2015)
 5. Riflessjonijiet fil-Gradwazzjoni (27 ta’ Ġunju 2013)

Spiritwalita’

 1. Riflessjonijiet: Ferraħtuni (ex-Alunni) (24 ta’ Novembru 2017)
 2. Be Connected (23 t’Ottubru 2017)
 3. Il-Ħajja ma tiddependix mill-ġid li jkollna (Ottubru 2017)
 4. Il-Kmandament il-Ġdid (14 ta’ Ġunju 2017)
 5. It-Tama Nisranija (22 ta’ Frar 2017)
 6. It Talb (8 ta’ Frar 2017)
 7. Mixja Flimkien (11 ta’ Jannar 2017)
 8. Napprezzaw il-Ħajja f’Kull Ħin (12 ta’ Ottubru 2016)
 9. Il-Ħniena Divina (11 ta’ Mejju 2016)
 10. Mixja tat-Tama (11 ta’ Mejju 2016)
 11. Alla Huwa Mħabba (9 ta’ Mejju 2016)
 12. Il-Milied (25 ta’ Diċembru 2015)
 13. Sammaritani tal-Ħniena t’Alla (9 ta’ Diċembru 2015)
 14. Għaliex Mulej, Fejn Int (21 ta’ Lulju 2015)
 15. L-Ispiritwalità Evanġelika (21 ta’ Frar 2015)
 16. Spiritwalità fuq il-Post tax-Xogħol (29 ta’ Novembru 2006)
 17. Kif nistgħu ntejbu r-relazzjonijiet ta’ bejnietna
 18. Alla tal-Ħajjin
 19. Dak li miet u qam
 20. Hemm xi ħadd li ma tħobbx
 21. Ir-Randan
 22. It-Tbatija
 23. It-Talb
 24. It-Trinità

 

%d bloggers like this: