Liema hi l-ħarsa li Ġesù qed jagħtini?

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 22 ta’ Mejju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Liema hi l-ħarsa ta’ Ġesù li qed inħoss fuqi?, staqsa l-Papa Franġisku waqt l-omelija ta’ dalgħodu. Ġesù rxoxt iħejji l-ikel għad-dixxipli tiegħu u wara li kiel jibda djalogu intens ma’ Pietru. 

 

Din kienet ix-xbieha li l-Papa Franġisku bena l-omelija fuqha u qal li waqt it-talb ħass f’qalbu xi ħaġa dwar kif kienet il-ħarsa ta’ Ġesù lejn Pietru.  Il-Papa għalhekk deherlu li sab tliet modi ta’ ħars fil-Vanġelu: ħars ta’ ħatra, ta’ ndiema u ta’ missjoni.

Fil-bidu tal-Vanġelu, fakkar Franġisku, meta Indrì jmur għand ħuh Pietru u jgħidlu li sabu l-Messija, hemm ħarsa ta’ entużjażmu.  Ġesù jiffissa ħarstu fuqu u jgħidlu: ‘Int Xmun, bin Ġona.  Ismek se jkun Pietru.’

Din hija l-ewwel ħarsa, il-ħarsa tal-ħatra.  Hemm għalhekk l-ewwel ħarsa: dik tal-vokazzjoni, l-ewwel tħabbira tal-missjoni.  U kif inhi r-ruħ ta’ Pietru quddiem dik il-ħarsa?  Kienet entużjasta, qal Franġisku.  Kien il-waqt li mar wara l-Mulej.

Imbagħad hemm il-ħarsa drammatika ta’ nhar Ħamis ix-Xirka, wara li Pietru ċaħad lil Ġesù għal tliet darbiet.  Tilef kollox, tilef imħabbtu, u meta Ġesù jħares lejh, jibda jibki.

Il-Vanġelu ta’ Luqa jgħidilna li Pietru beka biki ta’ qsim il-qalb.  Dak l-entużjażmu li kellu biex jimxi wara Ġesù nbidel fi dmugħ għax dineb: ċaħad lil Ġesù.  Dik il-ħarsa lil Pietru biddlitlu qalbu u bidlitu aktar minn qabel.

L-ewwel ħarsa kienet tfisser bdil fl-isem u fil-vokazzjoni.  Din it-tieni waħda hi ħarsa li tibdel il-qalb u hija ħarsa li tfisser konverżjoni lejn l-imħabba.

Imbagħad hemm il-ħarsa tal-laqgħa li seħħet wara l-qawmien mill-mewt.  Nafu li Ġesù ltaqa’ ma’ Pietru – dan jgħidulna l-Vanġelu – imma ma nafux xi ntqal, osserva l-Papa.

Dik li nsibu fil-Vanġelu tal-lum, hija t-tielet ħarsa: dik li tikkonferma l-missjoni, imma wkoll il-ħarsa li biha Ġesù jitlob il-konferma tal-imħabba ta’ Pietru.  Għal tliet darbiet il-Mulej jistaqsi lil Pietru biex jistqarrlu mħabbtu u jħeġġu biex jirgħa l-ħrief tiegħu.  Mat-tielet mistoqsija Pietru ħass qalbu tingħafas u kważi beda jibki.

Iddispjaċih għax għat-tielet darba Ġesù staqsieh: ‘Inti tħobbni?’  Pietru jgħidlu: ‘Mulej Int taf kollox.  Taf li nħobbok.’  U Ġesù jwieġeb: ‘Irgħa n-nagħaġ tiegħi.’  Din hi t-tielet ħarsa, il-ħarsa tal-missjoni.  L-ewwel ħarsa kienet dik tal-ħatra; it-tieni ħarsa kienet tal-indiema fil-waqt tant gravi taċ-ċaħda; it-tielet hija ħarsa ta’ missjoni: ‘Irgħa n-nagħaġ tiegħi.’

Imma, osserva l-Papa Franġisku, l-istorja ma tintemmx hemmhekk.  Ġesù jmur aktar lil hinn u lil Pietru jgħidlu: ‘Int tagħmel dan kollu għall-imħabba tiegħi.’  U wara, se jinkurunawh re?  Le.  Ġesù jħabbar lil Pietru li anke hu kellu jimxi warajH fit-triq tas-Salib.

Allura anke aħna llum nistgħu naħsbu: liema hi l-ħarsa li Ġesù qed jagħtini?  Kif qed iħares lejja?  B’sejħa?  Bil-maħfra?  B’missjoni?  Imma aħna lkoll mexjin fit-triq li ħejjielna Hu u qegħdin taħt il-ħarsa tiegħu.  Qed jitlobna xi ħaġa, qed jaħfrilna xi ħaġa, qed itina missjoni.

Issa Ġesù se jinżel fuq l-artal u kull wieħed u waħda minna għandu jaħseb: Int qiegħed hawn fostna.  Sammar ħarstek fuqi u għidli x’għandi nagħmel; kif għandi nibki l-iżbalji tiegħi, dnubieti; liema hu l-kuraġġ li bih għandi nimxi ‘l quddiem fit-triq li Int għaddejt minnha qabli.

Illum, temm il-Papa Franġisku, jagħmlilna tajjeb nerġgħu naqraw dan id-djalogu mal-Mulej u naħsbu dwar il-ħarsa li Ġesù qed jagħti lil kull wieħed u waħda minna.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: