Kemm jagħmlu ikrah l-Insara mondani! Ma jistax ikollna s-sema u l-art fl-istess ħin

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta, 26 ta’ Mejju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Pietru jistaqsi lil Ġesù x’se jkollhom id-dixxipli talli qed jimxu warajH.  Din kienet mistoqsija li saret wara li l-Mulej kien qal lir-raġel għani biex ibigħ kull ma’ kellu u jtih lill-foqra.

 

Il-Papa Franġisku għamel omelija fuq dan id-djalogu li hu ta’ attwalità kbira.  Il-Qdusija Tiegħu osserva li t-tweġiba ta’ Ġesù hi kontra dak li kienu qed jistennew id-dixxipli: ma jitkellimx dwar l-għana, imma jwiegħed il-wirt tas-saltna tas-sema flimkien ma’ persekuzzjoni u salib.

Għalhekk, meta Nisrani jkollu qalbu marbuta mal-ġid materjali, jagħmel ikrah ħafna; ikun Nisrani li jrid żewġ affarijiet: is-sema u l-art.  U l-kejl hu eżattament dak li jgħid Ġesù: is-salib u l-persekuzzjoni.  Dan ifisser li niċħdu lilna nfusna u kuljum naċċettaw is-salib. Id-dixxipli kellhom din it-tentazzjoni, li jimxu wara Ġesù, imma mbagħad x’se jkun it-tmiem ta’ din il-biċċa negozju tajba?

Niftakru f’omm Ġakbu u Ġwanni, meta talbet lil Ġesù biex jagħti post lil uliedha: lil wieħed riedet tagħmlu prim ministru u lill-ieħor ministru tal-ekonomija… B’hekk għażlet l-interess mondan tal-mixja wara Ġesù.

Imma wara, innota Franġisku, il-qalb ta’ dawn id-dixxipli ġiet imsoffija u fil-Pentekoste fehmu kollox.  Il-gratwità fis-sekwela ta’ Ġesù hija r-risposta għall-gratwità tal-imħabba u tas-salvazzjoni li jtina Ġesù.

Meta nkunu rridu nimxu kemm ma’ Ġesù kif ukoll mad-dinja, mal-faqar u mal-ġid – wissa l-Papa – dan ikun Kristjaneżmu bin-nofs, Kristjaneżmu li jrid il-qligħ materjali:  huwa l-ispirtu tal-mondanità.

Dak in-Nisrani, afferma l-Papa Franġisku li kkwota lill-Profeta Elija, ikun jitbandal minn sieq għall-oħra għax ma jkunx jaf eżattament xi jrid.  Għalhekk biex nifhmu dan jeħtieġ niftakru li Ġesù ħabbrilna li tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel, jiġifieri, dak li jaħseb jew li hu l-akbar, għandu jkun il-qaddej taż-żgħir.

Li nsegwu lil Ġesù, mill-aspett uman mhux negozju tajjeb.  Irridu nservu.  Hekk għamel Hu, u jekk il-Mulej itik il-possibiltà li jkollok il-ġid, int trid taqdi, jiġifieri tużah għall-oħrajn

Hemm tliet affarijiet, tliet tarġiet li jbegħduna minn Ġesù: il-ġid materjali, il-vanità u l-kburija.  Hu għalhekk li l-ġid materjali hu tant perikoluż għax iwasslek għall-vanità u tibda taħseb li int importanti.  U meta tibda taħseb li int importanti, tikbirlek rasek u tintilef.

It-triq li jurina l-Mulej, kompla jgħid il-Papa, hi dik li ninżgħu minn kollox kif għamel Hu: ‘Min hu l-ewwel fostkom isir qaddej ta’ kulħadd.’

Dan ix-xogħol mad-dixxipli, lil Ġesù swielu ħafna u ħafna ħin għax huma ma kinux jifhmu sew.  Allura, żied jgħid, anke aħna għandna nitolbuH: Għallimna din it-triq, dan l-għerf tal-qadi, dan l-għerf tal-umiltà, dan l-għerf li nkunu tal-aħħar biex inservu lill-aħwa fil-Knisja.

Hu ikrah tara Nisrani lajk, persuna kkonsagrata, saċerdot, isqof… hu ikrah ħafna tara li dan irid iż-żewġ affarijiet: isegwi lil Ġesù u lill-ġid, isegwi lil Ġesù u lill-mondanità.  Din hi xhieda kuntrarja u tbiegħed lin-nies minn Ġesù.

Issa nkomplu ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa, temm il-Papa, filwaqt li naħsbu fil-mistoqsija ta’ Pietru: ‘Tlaqna kollox.  Kif se tħallasna?’  U niftakru fit-tweġiba ta’ Ġesù li l-prezz li jtina Hu jkun li nkunu nixbhuH.  Din tkun il-paga, paga kbira: li aħna nsiru nixbhu lil Ġesù!

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: