Kull servizz fil-Knisja għandu jkun għal żmien li jiskadi …

Print Friendly, PDF & Email

IL-PAPA FRANĠISKU LILL-MOVIMENT TIĠDID KARIŻMATIKU

L-inkarigi, li fir-realta’ huma servizz, għandu jkollhom żmien limitat.  Liders, liders lajċi iridu jagħtu servizz importanti:dan hu li jkabbru u jrawmu lil dawk li jkunu ser jieħdu posthom meta jtemmu s-servizz tagħhom biex jimmaturaw spiritwalment u pastoralment. Kull servizz fil-Knisja għandu jkun għal żmien li jiskadi; fil-ħajja tal-Knisja m’hemmx liders għal għomorhom. Dan iseħħ f’xi pajjiżi fejn hemm dittatura.    […]

http://www.laikos.org/Papa_Frangisku_Diskors_Karizmatici_03072015.htm

Leave a Reply

%d bloggers like this: