Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap, Ġenerali > Ħallina bi kwietna!

Ħallina bi kwietna!


Patri Mario Attard OFM Cap

Inħobb nitgħallem minnkom. In-nies sempliċi. Imma saqajhom mal-art. L-għaliex intom, li tgħaddu minn xiex tgħaddu, dejjem tispiċċaw tarrikkixxu mhux biss lili imma wkoll lil min hu bħali.

In-nanniet huma tassew barka fil-familja. Kemm nieħu gost nisma’ ġenituri żgħażagħ li jfaħħru lin-nanniet. U jfaħħruhom l-għaliex tassew imiddu idejhom u jgħinuhom. Ikunu minn ta’ quddiem nett biex lil uliedhom u lin-nisa u lill-irġiel ta’ marthom u ta’ żwieġhom jagħtuhom dik il-palata ħa jkomplu jaqdfu fil-mewġ tal-ħajja. Minħabba l-loans li jidħlu għalihom biex ikunu jistgħu jieqfu fuq saqajhom spiss ir-raġel u l-mara jkollhom joħorġu jaħdmu. U min se joqgħod mat-tfal iż-żgħar tagħhom? Mhux in-nanna u n-nannu? Min se jitmagħhom mal-ġurnata sakemm ommhom u missierhom jiġu lura mix-xogħol? Mhux in-nanna u n-nannu? Saħansitra min, f’ċertu każi, se joħodhom il-Mużew għad-duttrina? Mhux in-nanna u n-nannu?

Hemm hi l-litanija: in-nanna u n-nannu! L-għaliex in-nanna u n-nannu huwa tweġiba għall-bżonn tal-familja żgħażugħa. Tal-familja li għadha qed tqum fuq saqajha. Tal-familja li, bħat-tifel jew it-tifla żgħira, qed taqbad timxi bil-mod il-mod għal rieħa. U hemm hu l-factotum! Għal rieħa! Issa meta ngħid għal rieħa minix qed infisser mingħajr l-ebda kommunikazzjoni ma’ ħadd. Allaħares! Għaliex li kieku l-familja tispiċċa mkaħħla f’xi ħajt. Mela importanti li l-familja jkollha dak il-punt ta’ riferiment. Li, f’xi waqtiet, jistgħu jkunu n-nanniet.

Madankollu n-nanniet m’għandhom qatt jippretendu li huma l-kollox tal-familja ta’ wliedhom. Jekk jien nanna jew nannu m’għandi qatt nippretendi li l-għaliex qed ngħin lil ibni jew lil binti fil-familja jfisser li naqbad u nindaħal fil-familja tiegħu u tagħha bla addoċċ. It-tfal għandhom ħajjithom x’jgħixu! U din hija importantissima!

Ma ninsa’ qatt l-esperjenza personali tiegħi meta dħalt mal-Patrijiet Kapuċċini. Niftakar li meta ġie għalija d-direttur tal-postulanti biex ngħabbi l-affarijiet ħa noħodhom il-kunvent ommi, daqskemm bkiet, lanqas kellha kuraġġ issellimli. Minflok marret tibki f’kamra u ma ratnix ħiereġ. Għall-ewwel tħawwadt. Imma illum ma nieqafx ngħid GRAZZI minn qalbi l-Mulej għal dan! Meta ħriġt mill-bieb tad-dar ħassejt par idejn kbar, ħelwin u ferħana li ħaddnuni magħhom. U tant kemm dawn l-idejn imlewni bil-paċi li, għalkemm bqajt inżur lil ommi sal-ġurnata mqaddsa tallum, xorta waħda għandi ħajti x’ngħix. Jiena ma sirtx Patri biex nibqa’ ma’ ommi. Li kieku kien hekk li kieku stajt nibqa’ d-dar mill-ewwel. Jiena sirt Patri biex ngħix il-ħajja ta’ Patri. U minkejja t-tlajja’ u l-inżul ta’ ħajti illum ngħid, b’ferħ kbir, li l-kunvent tassew huwa dari. U ma nibdlu ma’ ħadd u ma xejn. Għax darek dejjem darek!

L-istess ngħid lilkom għeżież nanniet. Grazzi kemm tagħmlu ma’ uliedkom miżżewġin. Grazzi li tgħinuhom u żżommulhom lil uliedhom. U anki tgħinuhom finanzjarjament. Imma qatt tindaħlu bejniethom. Qatt taqbżu għat-tifla jew għat-tifel f’dak l-argument jaħraq. Qatt tippretendu li t-tifla għandha iġġibkom qabel żewġha. Inkella t-tifel iġibkom qabel martu. Qatt m’għandkom tindaħlu fil-mod ta’ kif uliedkom irabbu lil uliedhom. Qatt m’għandkom twaqqgħulhom il-kelma tagħhom. Jew tagħmlu xi preferenzi ma’ uliedhom. Ħobbuhom ilkoll l-istess.

Ma ninsa’ qatt darba x’għallmittni mara li l-Mulej kien berikha b’għomor twil. Kienet qatli: “Meta t-tifel jiġi d-dar l-għaliex ikun iġġieled ma’ martu jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel hija li nibgħatu għandha ħa jirranġa magħha. Rasha u rasu. U meta jiġi d-dar l-għaliex ikollu xi round magħha ngħidlu: ‘Ibni! Din id-dar darba kienet il-post fejn kont tgħix. Imma issa m’hix tiegħek iżjed. Mur f’darek. Irranġa ma’ martek!”

Kemm nieħu gost meta nisma’ anzjani li, meta jmorru jżuru lil uliedhom, f’ċertu punt jgħidu: “Ħa jkolli immur l-għaliex darek darek!” Sewwa tgħidu ħbieb! Dan għerf! Imma huwa għerf ukoll jekk ngħidu: “Ibni u binti għandhom il-familja tagħhom. Mela ħalliehom jgħixu ħajjithom”. Dan ma jfissirx li parir ma nagħtuhx. Imma, wara li nkunu tajnieh b’imħabba, inħalluhom jgħixu ż-żwieġ tagħhom!

Jekk int nanna jew nannu qed tindaħal fejn ma jesgħekx nitolbok isma’ l-karba ta’ uliedek: “Mà! Pà! Ħallina bi kwietna!” Tindaħlilhomx! Jekk ma tridx ikollok piena għal għomrok!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: