Trid GPS?

Print Friendly, PDF & Email

Minn Patri Mario Attard OFMcap

Jiena isuquni u mhux insuq! Karozza m’għandix. Patri jien. Imma l-Mulej, fil-ħniena kbira tiegħu, dejjem ipprovhieli dak il-lift.

Naħseb li kieku kelli ngħodd il-karozzi li rkibt fihom s’issa żgur li ma ngħoddhomx. Kemm irkibt f’karozzi. Darba minnhom irkibt f’karozza li kellha l-isticker mal-windscreen: I love sex. Taf li hi kienet l-unika karozza li waqqfittli meta kont sejjer għand is-sorijiet tal-Monasteru! Imbagħad karozza li kellha fuqha l-isticker I love Jesus u oħra warajha li l-isticker tagħha kienet Jesus loves me komplew jagħfsu l-gass! U ħasluni wkoll tafux! Eħ Patri kemm fil-ħajja ma trid tiġġudika lil ħadd! Għax il-Mulej malajr iwaqqgħek offside!

Ħaġa sabiħa li ninota f’għadd mhux ħażin ta’ karozzi li rkibt fihom hija l-magħrufa GPS. Jew, kif isibuha b’mod tekniku, Global Positioning System. L-isem sabiħ hux! Modern. Il-GPS hija sistema tan-navigazzjoni li titħaddem minn satellita u li hi magħmula minn network ta’ mhux anqas minn 24 jew daqs 30 satellita li huma mpoġġija fl-orbita mid-Dipartiment Amerikan tad-Difiża. L-għan primarju tal-GPS kien dak għall-azzjoni militari. Madankollu fis-snin 80 il-gvern Amerikan kien iddeċieda li jħalli l-programm tal-GPS biex jintuża min-nies ċivili. L-informazzjoni tas-satellita hija mingħajr ħlas u taħdem f’kull post fid-dinja.

Id-device tal-GPS għandu għadd ta’ kapaċitajiet. L-ewwel nett, li juri mapep, inklużi ta’ toroq, murija b’mod li bniedem jista’ jaqrahom permezz tat-text jew format grafiku. Il-GPS jagħti direzzjonijiet tan-navigazzjoni kantuniera b’kantuniera lix-xuffier li jkun qed isuq permezz ta’ text jew bid-diskors. It-tielet nett, il-GPS jagħti saħansitra direzzjoni lill-vettura li tkun qed tinstaq b’mod awtomatiku bħal dawk li jissejħu robotic probe. Il-GPS tagħti mapep li juru konġestjoni tat-traffiku filwaqt li tissuġġerixxi direzzjonijiet alternattivi. Fl-aħħar nett id-device tal-GPS jagħti wkoll informazzjoni dwar faċilitajiet fl-inħawi bħal restoranti, stazzjonijiet tal-fuel u attrazzjonijiet turistiċi.

Mela, biex niġbor dan kollu, id-device tal-GPS jista’ wkoll jindika t-toroq possibbli. Juri l-konġestjoni tat-traffiku u rotot alternattivi. Jagħti wkoll toroq li jistgħu jintagħżlu biex wieħed jasal għad-destinazzjoni mixtieqa. Jekk xi toroq huma iffullati l-GPS jagħtik l-aħjar rotta li għandek tieħu biex tasal fejn tkun ippjanajt li għandek tasal. Il-GPS jaħsiblek għal żaqqek ukoll l-għaliex jurik minfejn tista’ tixtri l-ikel. Inkella fejn tista’ tuża l-banek, hotels, fuel, ajruporti u postijiet oħra ta’ interess. Il-GPS jgħinek tagħżel l-iqsar rotta minn żewġ lokazzjonijiet. U, kif ukoll, jagħtik għażliet differenti biex issuq fuq il-highway jew toroq oħra bħal side streets.

Kemm barkiet fih ħej dan l-imbierek tal-GPS. Imma int u jien, anki jekk ma nsuqux, ukoll għandna aċċess għall-GPS. U l-GPS tagħna hija l-Kelma ta’ Alla! Il-Bibbja! U għaliex dan? L-għaliex il-Bibbja turina liema triq għandna niġbdu fil-ħajja meta, kif tgħidilna t-Tieni Ittra ta’ San Pawl lil Timotju, “l-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla, u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa, biex hekk il-bniedem ta’ Alla jkun perfett, mħejji għal kull ħidma tajba” (2Tim:3:16-17). Il-Bibbja hija GPS meta iddawwal il-mixja tagħna. Kif jgħid Salm 119: “Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek, u dawl fil-mogħdija tiegħi” (Salm 119:105). Il-Bibbja hija GPS meta toqrosni fil-laħam il-ħajja ħalli nqum mir-raqda tal-indifferenza, inxammar idejja, u nibda’ ngħixha. Hekk tħeġġiġni l-Ittra ta’ San Ġakbu: “Kunu intom dawk li jagħmlu l-kelma, u mhux tisimgħuha biss u hekk tqarrqu bikom infuskom” (Ġak 1:22).

Il-Bibbja hija GPS meta turini li fost l-imħabbiet li għandi f’ħajti imħabbet il-Mulej biss tibqa’ għal dejjem. Bħalma jgħid il-Profeta Iżaija: “Il-ħaxix jinxef, u l-ward jidbiel, iżda l-kelma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem” (Iża 40:8). Il-Bibbja hija GPS għalija meta, quddiem l-imħabba tal-Mulej Ġesù għalija sal-punt li twieled, bata, miet u qam minn bejn l-imwiet minħabba fija, hija niddeċiedi li ninqala’ mill-ħażen u ngħix għalih bis-saħħa ta’ kelmtu.

Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.
James 1:21 | NIV | salvation evil

Is:40:8] Il-ħaxix jinxef,
u l-ward jidbiel,
iżda l-kelma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.”

The grass withers and the flowers fall,
but the word of our God endures forever.
Isaiah 40:8 | NIV | reliability

Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.
James 1:22 | NIV | obedience listening

All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
2 Timothy 3:16-17 | NIV | life equipment

Your word is a lamp for my feet,
a light on my path.
Psalm 119:105 | NIV

Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.
James 1:22 | NIV | obedience listening

How can a young person stay on the path of purity?
By living according to your word.
Psalm 119:9 | NIV | holiness equipment

The grass withers and the flowers fall,
but the word of our God endures forever.
Isaiah 40:8 | NIV | reliability God

He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”
Luke 11:28 | NIV | life listening

Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Matthew 7:24 | NIV | wisdom listening

As for God, his way is perfect:
The Lord’s word is flawless;
he shields all who take refuge in him.
Psalm 18:30 | NIV | blameless protection

Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.
Philippians 2:14-16a | NIV | holiness life

For the word of the Lord is right and true;
he is faithful in all he does.
Psalm 33:4 | NIV | reliability

The unfolding of your words gives light;
it gives understanding to the simple.
Psalm 119:130 | NIV | understanding

Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.
John 7:38 | NIV | faith life

Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
Matthew 24:35 | NIV | reliability heaven

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
John 1:1 | NIV | God

Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”
Matthew 4:4 | NIV | food listening

In God, whose word I praise—
in God I trust and am not afraid.
What can mere mortals do to me?
Psalm 56:4 | NIV | trust fear

Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.
1 Peter 2:2 | NIV | salvation food

For the Lord gives wisdom;
from his mouth come knowledge and understanding.
Proverbs 2:6 | NIV | wisdom

To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”
John 8:31-32 | NIV | truth following

He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the Lord.
Deuteronomy 8:3 | NIV | suffering life

The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.
John 1:14 | NIV | truth Jesus

You make your saving help my shield,
and your right hand sustains me;
your help has made me great.
You provide a broad path for my feet,
so that my ankles do not give way.
Psalm 18:35-36 | NIV | salvation protection

The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven.
Hebrews 1:3 | NIV | sin purify

Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.
James 1:21 | NIV | salvation evil

Leave a Reply

%d bloggers like this: