L-istennija


Patri Mario Attard OFM Cap

Kienu ilu x-xhur jgħodd sakemm jaraha hawn. U fl-aħħar jiltaqa’ magħha! Jum wara jum. Bl-eċitament dejjem jikber. Baqa’ jittama. L-għaliex, meta bniedem isir iħobb warrablu. Jagħmel minn kollox għal min iħobb!

Meta smajtu jirrakkuntali l-istorja anki jien bdejt inħoss naqra mill-eċitament li ħass hu f’dawn ix-xhur. L-għaliex, ngħiduha kif inhi, l-istennija taf tkun sabiħa. Ovvjament l-għaliex fil-bogħod, jew mhux daqstant bogħod, ikun hemm xi ħaġa pożittiva warajha. Li dak li jkun ikun qed jistenna bil-ħerqa. U, ngħid jien, x’hemm isbaħ milli tistenna ħalli tagħti tgħannieqa lil min tkun tassew tħobb? Lil min tkun ilek ħafna tistennieh u tistennieha ġej u ġejja għandek?

Il-ħajja hekk: hawn min jistenna għal xi ħaġa li lilu tagħtih kuraġġ. Tnissillu tama. Tgħinu jara ċar dak li bħalissa, għal diversi raġunijiet, ma jistax tabilħaqq jara.

Madankollu, fil-verità, teżiżti ukoll in-naħa l-oħra tal-munita. Jiġifieri ta’ min jkun qed jitlob bil-ħerqa ħalli l-mument deċiż idum ma jiġi. L-għaliex, ir-riżultat aħħari tiegħu, jaf ikun tassew ta’ qsim il-qalb għalih. Jaf inikktu u jsabbtu bl-inkwiet li joħloqlu. Int ħu min se jagħmel operazzjoni serja li biha se jpoġġi ħajtu taħt il-mannara. X’jista’ jiġri? Jew vi inkella va! Imbagħad xi ngħidu għal min tiela’ għall-kawża l-qorti u għadu ma jafx kif ħa tinqatagħlu. Jew tiġi għal rasha inkella għal saqajha. Din it-tip ta’ stennija toħloq l-ansjetà. L-uġiegħ fl-istonku. Ajma l-istonku tiegħi x’juġgħani! Donnu sar magna taż-żrar! U min jaf hekk? U min jaf hekk? Bnedmin aħna. Bilfors li l-biża’ iddaħħal xi ftit rasha. Jekk mhux minn din in-naħa żgur li ħa tipprova minn naħa l-oħra.

Imma bil-mod! Ejjew ma ngħaġġlux! Mal-istennija irridu wkoll ingredjent ieħor meħtieġ: is-sabar. L-għaliex, u dan mhux qed ngħidu jien, ġieli ħsiebna mod u kien ieħor. Ġieli ħsibt li sejjer għall-mewt imma, għall-grazzja ta’ Alla, t’hemm Fuq, bidilhieli. Bħalma ġieli wkoll li ħaġa li ħsibt li se ngħaddieha lixxa tgħidx kemm domt intabbab biha!

Wara kollox, u dan jgħallimhuli l-Mulej Ġesù innifsu u anki l-ħajja, ħafna inkwiet se jsolvili l-problemi? Lanqas xejn! Anzi! Iżidhomli ħafna aktar. L-għaliex il-pressjoni ta’ demmi tispara ‘l fuq u kollox nibda’ narah idur bija. U, ngħid jien, jekk jagħtini xi ħaġa b’dan l-inkwiet kollu min se jbati? Mhux jien? U mela għalfejn ħafna tbaqbiq u suppożizzjonijiet! Ejja ngħix il-ġurnata, bil-mod il-mod, u mbagħad l-għada jaħseb hu għalih innifsu.

Il-ħajja illum tgħaġġlet bil-bosta. Donnu spiċċa żmien li wieħed joqgħod iħammem u jgħix film f’moħħu jew fil-fantasija tiegħu. Ħajjitna turina kemm riħ ta’ nofs minuta jaf iħarbat qiegħa. Mela, waqt li qed nistenna għal xi ħaġa partikulari biex isseħħ, ejja nagħti ċans lili nnifsi u ngħix il-mument preżenti. L-għaliex anki jekk meta jseħħli nagħmel il-ħaġa li tgħidx kemm inkun ilni nistenna għaliha, jaħasra nkun tlift xebgħa grazzji li l-Mulej ikun tani waqt li nkun qed nistennieha.

Le ħbieb! Fil-ħajja kull qattra tgħodd. Kull esperjenza għandha l-importanza tagħha. Għalhekk ejjew inkunu ġentili magħna nfusna. Ejjew nirrispettaw ukoll dak kollu li jiġi f’ħajjitna. L-għaliex, waqt l-istennija, jaf jiġru ħwejjeġ li, aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar nibda’ nintebaħ kemm kienu aktar importanti u meħtieġa għalija mill-ħaġa li tant ħlejt enerġija nistennieha.

U, barra minhekk, kemm hu isbaħ li l-ħaġa li nkun qed nħejji għaliha nħallieha tiġi fuqi u tħaddanni magħha hi. Minflok ma nipprova naħtafha jien u hekk nagħmel xi froġa froġun! Wara kollox, kif tgħid tajjeb l-awtriċi Nisranija u kelliema Kariżmatika, Joyce Meyer, “is-sabar m’huwiex biss fil-kapaċità li wieħed jistenna. Is-sabar huwa kif aħna nġibu ruħna waqt li nistennew”.

Mela, waqt li qed tistenna, iftaħ par widnejk, moħħok u, fuq kollox, qalbek. L-għaliex li tistenna bis-sabar u b’ħafna ħidma perseveranti hija l-aqwa mod ta’ kif imbagħad tgawdi dak li kont qed tistenna b’tant entużjażmu!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: