X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd, 3 ta’ Diċembru 2017

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Ċensiment tal-attendenza għall-Quddies
 • Imsejħa niddefendu l-kultura tal-verità u tal-ħajja
 • L-arloġġ tal-kampnar tal-knisja f’postu
 • Il-vjaġġ appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Myanmar
 • Il-kompassjoni hi fil-qalba tal-kura
 • Twissija serja kontra l-‘fake agendas’
 • Il-passaport tagħna għall-Ġenna
 • ‘Virtujiet mitlufa’
 • Ħelu u morr
 • Għażla li trid issir b’mod liberu
 • Il-qagħda soċjali tagħna llum
 • Il-faqar
 • Inżomm f’qalbi
 • Rigali li jagħtu l-ħajja
 • L-Avvent
 • Ġesù li ġie, li ġej u li jiġi!
 • Il-beatu Solanus Casey
 • Qaddisin li sofrew abbużi sesswali
 • Sant’Ambroġ ta’ Milan

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: