X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2017


Dawn u aktar tista’ taqrahom fi, Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija …

 • Il-Milied taċċettah u tiċċelebrah jekk trid
 • L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona Jgħid għaliex irriżenja
 • Tkun ħaġa sabiħa jekk fl-Avvent ikollna ċans immorru għall-Quddies ta’ kuljum
 • Ferneżija li qed twassal biex titmermer il-fibra soċjali
 • ‘Religious Counsellors’ ġodda fl-iskejjel tal-Istat
 • Inawgurat Ċentru ta’ Arti Liturġika
 • Il-presepju artistiku Malti esebit f’Betlem
 • Qniepen ġodda fil-knisja l-qadima ta’ Santa Venera
 • Il-Vatikan lill-Ġnus Magħquda, “Jeħtieġ naħdmu flimkien”.
 • “L-Ewropa għandha ttemm is-sanzjonijiet kontra s-Sirja”
 • Għandna quddiemna sfida kbira
 • Don u impenn
 • L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona, “Ċert li kulma għamilt, għamiltu b’rieda tajba u b’imħabba lejn kulħadd”.
 • Il-pjaga tal-vjolenza domestika
 • Noħolqu kultura tal-‘melħ’
 • Il-‘masterplan’ ta’ Manoel Island
 • Meta tmut tarbija
 • Iż-żgħażagħ tal-2018
 • Ħsibijiet letterarji dwar il-Milied
 • Inħejju t-triq għall-Mulej: l-attitudni kollox

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.