X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 21 ta’ Jannar 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Sejħa biex nevitaw it-tixrid tal-mard
 • Talb għax-xita
 • Voluntiera tal-‘Mission Fund’ f’esperjenza fil-Filippini
 • Tħallux it-tieġ inessikom iż-żwieġ
 • Inawgurata s-sena ġudizzjali tat-Tribunali Ekkleżjastiċi
 • Magħna għal ‘Maratona Missjoni’
 • Provinċjal ġdid għall-Agostinjani ta’ Malta
 • Iż-żgħażagħ element essenzjali f’komunità ta’ fidi
 • Żmien sabiħ għall-poplu ta’ Alla
 • Appell tal-Isqof biex każ il-Qorti jiġi riżolt bi ftehim
 • Il-Kurja t’Għawdex tiċħad pretenzjonijiet dwar l-użu ta’ parti minn dar għal Ċentru ta’ Arti Liturġika
 • Vandaliżmu fuq waħda minn ħames affreski
 • Servizz bil-ferħ u b’imħabba sħiħa
 • Avventura ta’ mħabba
 • Importanti li l-ġenituri jkunu involuti fl-edukazzjoni ta’ wliedhom
 • Il-Papa Franġisku fiż-żjara pastorali fiċ-Ċili
 • Il-President Macron irid bidla fil-mentalità tal-lajċità tradizzjonali
 • Il-ġenituri u l-edukazzjoni ta’ wliedhom
 • Storja vera
 • Knisja li tibqa’ kuraġġuża
 • Int tarahom l-istilel?
 • Meta nerġa’ niġi se nsib fidi fuq l-art?
 • X’inhi l-Epifanija?
 • Serje ġdida ta’ kotba ta’ taħriġ fil-lingwa Maltija għal studenti fil-livell primarju
 • Il-pjaga tal-faqar
 • Nicolò Isouard
 • Il-Kanonku Emmanuele Bartoli
 • Miegħu jien l-aħjar li nista’ nkun

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: