L-Arċisqof ser jordna 9 saċerdoti ġodda

Print Friendly, PDF & Email

Il-Knisja f’Malta tifraħ filwaqt li tirringrazzja lil Alla għall-ordinazzjoni ta’ disa’ saċerdoti. L-ordinazzjoni presbiterali ta’ dawn iż-żgħażagħ, żewġ djakni djoċesani u seba’ reliġjużi, ser issir nhar is-Sibt, 7 ta’ April 2018, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fid-9:15 a.m. Id-disa’ djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles J. Scicluna huma:

44 SACERDOTI GODDA 2018.jpg

 Fra Alan Joseph Adami tal-Ordni tal-Predikaturi,
 Fra Jethro Bajada tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini,
 Rev. Anton D’Amato mill-Parroċċa ta’ Santa Katerina Verġni u Martri, iż-Żurrieq,
 Rev. Bernard Micallef mill-Parroċċa ta’ Marija Annunzjata, Ħal Tarxien,
 Rev. Kenneth Micallef, Salesjan ta’ Dun Bosco,
 Fra Kurt Mizzi tal-Ordni Karmelitan,
 Fra Elmar Pace tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini,
 Rev. Giovann Tabone tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl u
 Rev. Alex Zammit tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl.

Kulħadd huwa mistieden biex jattendi għaċ-ċelebrazzjoni tal-ordinazzjoni presbiterali u biex jitlob għal aktar vokazzjonijiet u għall-qdusija tas-saċerdoti, speċjalment għal dawk li ser jiġu ordnati saċerdoti nhar is-Sibt li ġej.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

2 thoughts on “L-Arċisqof ser jordna 9 saċerdoti ġodda”

  1. Il-Mulej ibirek lil dawn is-sacerdoti u jqaddishom, jimlihom bil-kuragg, ferh u paci biex ikunu Dawl li jwassluh lil kul min jiltaqghu mieghu. Inwedghkom it-talb tieghi. Paci u Gid spiritwali.

  2. Jalla l-Mulej iżomm idejh fuqhom u jseddaqhom fil-ħidma pastorali tagħhom. Nitolbu biex ikollna aktar bħalhom li jaċċettaw is-sejħa nobbli li jagħmlilhom il-Mulej.

Leave a Reply

%d bloggers like this: