L-Evanġelju tat-Tlieta 3 ta’ April 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 20, 11-18

Marija ma daħlitx fil-qabar. L-ewwel wieħed, li, wara li sema l-aħbar ta’ Marija, daħal kien Pietru u warajh, daħal Ġwanni. Uhuma ġarrbu l-vojt tal-qabar u raw is-sinjali li Ġesù ħalla warjah u emmnu. Marija tbaxxiet u ttawlet, iżda ma daħlitx. Rat żewġ anġli, iżda donnhom ma ssorprendewhiex; it-telfa tal-ġisem mejjet ta’ Ġesù ħasditha ħafna iktar u l-weġgħa tat-telfa ta’ dak li stenniet li se ssib u ma sabitx, tfitilha kull emozzjoni oħra. Rathom u daret biex tmur lura.

Iżda kif iddur biex titlaq, rat, barra mill-qabar, dak li marret tfittex ġo fih, mhux mejjet iżda ħajja, mhux b’wiċċu mgħotti iżda wiċċ’imb’wiċċ magħha. U m’għarfitux. Jista jkun li l-ħeġġa tagħna bie xinisbu lil Kristu kif irridu aħna, ma tħalliniex nagħrfuh meta miltaqgħu miegħu tassew kif ġralha Marija ta’ Magdala. U mhux biss, imma nagħtuh tort li mhux kif qed nistennewh li jkun, ħadtuli, għidli fejn qegħidtu ħa nġibu lura. Il-konfuzjoni li ħafna drabi noħolqu bejn il-kristu li nfasslu għalina nfusna u l-Kristu veru li jippreżenta ruħu quddiemna.

Hemm ċanfira ħelwa imma soda f’dan ir-rakkont, għalina lkoll li għadna kemm iċċelebrajna t-tridu tal-Għid. Jista’ jkun li aħna wkoll mitlufin fix-xbiehat tax-xbiehat u fis-simboli tas-simboli, li tant huma mbiegħedin minn dak li hu veru u awtentiku. M’aħniex nagħrfuh u mhux tort tagħna, iżda tort tiegħu, tort tal-kelma stramba tiegħu, tal-mod mhux normali kif iġib ruħu. Kristu rxoxt mhux Kristu li rridu. Iżda Kristu rxoxt hu dak li hu, u ma jistax jippreżenta lilu nnifsu kif irridu aħna, għax ikun giddieb, jitbiegħed mill-verità tiegħu innifsu, li hija Hu.

l-istedina mimlija tama ta’ Ġesù ħaj hi biex niddistakkaw ruħna minn dak li naħsbu li aħna u nħalluh ilaqqana miegħu innifsu wiċċ’imb’wiċċ, biex nagħrfu r-rejaltà vera tagħna; irid jurina li s-sejħa kollh amħabba tiegħu mhix li ngħixu fis-serenità tal-imgħoddi nostalġiku tagħna, iżd abiex ngħixu miegħu ħajja ġdida, u biex tgħix ħajja ġdida trid issir bniedem ġdid. Ma tistax traqqa l-pannu bil-qargħa aħmar. Il-kliem li qal lil Nikodemu f’din il-ġrajja qed jgħidu lil Marija Maddalena imma qe djgħidu lilna wkoll.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: