Seminar: Alla jghin fil-ħajja tal-koppja?


Il-Kummissjoni Djoċesana Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Alla jghin fil-ħajja tal-koppja? Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 27 ta’ April bejn is-7.30pm u t-8.30pm u ser titmexxa minn Moira Galea BSc, MA (Family Therapy). Mistednin il-koppji kollha, gharajjes u mizzewgin. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

Seminar_Alla jghin fil hajja tal koppja

 

Published by

laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.