L-Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Mejju 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 38-40

Żewġ punti għar-riflessjoni tagħna.

Ġesù Kristu ma hu ta’ ħadd iżda dawk li jemmnu fih huma tiegħu. Il-ġid f’isem Ġesù hu għal kulħadd u għandu jagħmlu kulħadd għax l-għemil għall-ġid ma hu monopolju ta’ ħadd. Ġesù juri lil Ġwanni, li tkellem, u lid-dixxipli l-oħra li semgħuh, li qatt ma għandna nwaqqfu lil min jagħmel il-ġid f’isem Ġesù, għax il-ġid huwa meħtieġ biex jagħraf il-kobor tal-imħabba ta’ Alla għall-bniedem, il-mirakli jsiru bil-qawwa tal-fidi f’Ġesù Kristu. Kif wieħed jista jemmen b’qawwa daqshekk kbira f’isem Ġesù u mbagħad ikun kontrih. Jekk wieħed jinvoka lil Ġesù għax tassew jemmen fih, u jwettqu, dak hu ma’ Ġesù mhux kontrih.

Min mhux kontra tagħna huwa magħna. Twissija serja għalina li kultant nippruvaw nagħmlu għedewwa anke minn fost dawk li huma magħna, ta’ ġewwa. Dudu qerriedi huwa dak li fil-Knisja jdawwarna kontra xulxin, li jikkonvinċina li mingħajrna l-imħabba ta’ Alla u l-ġid li jwettaq ma jaslux għand il-bnedmin. Is-sabiħ tal-knisja hi li hija magħmula minn qawsalla ta’ gruppi u għaqdiet li Alla juża l-kariżmi tagħhom biex jasal fi qlub dawk imxennqin għalih. Tkun kontradizzjoni kbira jekk aħna filwaqt li nagħmlu minn kollox biex inqarrbu l-bnedmin lejn Alla, bi ħsibna, kliemna u anke b’għemilna nkunu qed nitbiegħdu minn xulxin.

Published by

Joe Farrugia

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.