L-Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Mejju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 38-40

Żewġ punti għar-riflessjoni tagħna.

Ġesù Kristu ma hu ta’ ħadd iżda dawk li jemmnu fih huma tiegħu. Il-ġid f’isem Ġesù hu għal kulħadd u għandu jagħmlu kulħadd għax l-għemil għall-ġid ma hu monopolju ta’ ħadd. Ġesù juri lil Ġwanni, li tkellem, u lid-dixxipli l-oħra li semgħuh, li qatt ma għandna nwaqqfu lil min jagħmel il-ġid f’isem Ġesù, għax il-ġid huwa meħtieġ biex jagħraf il-kobor tal-imħabba ta’ Alla għall-bniedem, il-mirakli jsiru bil-qawwa tal-fidi f’Ġesù Kristu. Kif wieħed jista jemmen b’qawwa daqshekk kbira f’isem Ġesù u mbagħad ikun kontrih. Jekk wieħed jinvoka lil Ġesù għax tassew jemmen fih, u jwettqu, dak hu ma’ Ġesù mhux kontrih.

Min mhux kontra tagħna huwa magħna. Twissija serja għalina li kultant nippruvaw nagħmlu għedewwa anke minn fost dawk li huma magħna, ta’ ġewwa. Dudu qerriedi huwa dak li fil-Knisja jdawwarna kontra xulxin, li jikkonvinċina li mingħajrna l-imħabba ta’ Alla u l-ġid li jwettaq ma jaslux għand il-bnedmin. Is-sabiħ tal-knisja hi li hija magħmula minn qawsalla ta’ gruppi u għaqdiet li Alla juża l-kariżmi tagħhom biex jasal fi qlub dawk imxennqin għalih. Tkun kontradizzjoni kbira jekk aħna filwaqt li nagħmlu minn kollox biex inqarrbu l-bnedmin lejn Alla, bi ħsibna, kliemna u anke b’għemilna nkunu qed nitbiegħdu minn xulxin.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: