X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd l-24 ta’ Ġunju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Jonqos l-għadd ta’ seminaristi fid-dinja Kattolika
 • L-AKM mhux se tagħti permessi għall-ħruq ta’ nar minn proprjetà tagħha
 • Iwassal l-apoloġija tal-Papa Franġisku lill-Kattoliċi mweġġgħa
 • Is-Sibt tiġi inawgurata pittura ta’ San Ġorġ Preca f’Lourdes
 • L-għaxar maratona tal-volleyball b’risq id-Dar tal-Providenza
 • L-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Joseph Hili
 • L-immigranti għandhom ikunu mħarsa
 • Żgħażagħ ma jaqblux dwar tema b’rabta mas-sesswalità
 • Ħidmet l-AKM fis-sena soċjali li għaddiet
 • Liema valuri?
 • Iftħilna għajnejna u qalbna għal dawk abbandunati
 • Biex nistartjaw il-magna
 • Kultura ta’ servizz
 • Is-suttana għadha moda?
 • Nagħżel li nħobb… nagħżel li ngħix
 • Nista’ ngħix fil-mogħdrija?
 • Ġurnata ta’ swied il-qalb
 • X’qed jistenna Alla minnek?
 • Tkun saċerdot illum
 • Il-programm tal-festa tal-Beatu Nazju Falzon

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: