X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 3 ta’ Frar 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Asia Bibi meħlusa
 • Il-Papa jawgura li l-Knisja tikseb “fertilità” ġdida
 • Qed jonqos il-‘blacklog’ u r-riforma li saret qed tagħti l-frott
 • Is-Sinjali taż-Żminijiet
 • Vigarju Episkopali ġdid għall-kleru u l-parroċċi
 • Appell lill-ġurnalisti biex ikunu xandara tal-bxara t-tajba
 • L-ewwel rigal tal-Papa lill-Panama kienet it-tbissima
 • Saċerdot Malti jkanta fil-Velja ta’ Talb tas-Sibt
 • Il-messaġġ tal-ħniena qiegħed hemm għal kulħadd
 • Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li jmiss se jsir fil-Portugal
 • 50,000 persuna jieħdu sehem f’Marċ favur il-Ħajja
 • Wara Asia Bibi
  Kristjani oħra fil-periklu
 • Il-missjoni tal-Papa fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ
 • Ejjew ninbidlu iżjed f’dixxipli tal-Mulej
 • Knisja miftuħa għal dak li Alla jrid minnha
 • Laqgħa li ġabet bidla radikali
 • Responsabbiltà tagħna lkoll
 • Tliet prietki ta’ Angelo Comastri
 • Il-Passjoni ta’ Pawlu
 • Qalb titkellem ma’ oħra
 • L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għal Frar
 • Mibgħut biex iwassal il-bxara ta’ ħelsien
 • Il-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: