X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 31 ta’ Marzu 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • F’Loreto l-Papa jiffirma l-eżortazzjoni appostolika post-sinodali ddedikata liż-żgħażagħ
  Il-familja qed tassumi importanza u missjoni ġdida u essenzjali
 • Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju
 • Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent
  Lejn titjib fl-aċċessibbiltà bejn Malta u Għawdex
 • Il-Papa Franġisku jitlob lill-politiċi jkunu protagonisti tal-fraternità u trasparenza
 • It-Tlieta tiġi ppubblikata l-Eżortazzjoni Appostolika dwar iż-żgħażagħ
 • L-Isptar tal-Papa jfakkar il-150 sena
 • Iż-żjara tal-Papa Franġisku fakkret lil ħafna fl-ewwel preżenza papali fil-pajjiż
 • Id-diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa ‘Il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja’ (2)
  Ġlieda kontra kull abbuż fuq minuri
 • L-editorjal
  Il-ħidma tas-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-AKM
 • Politika u politika
 • Fik sibna ragħaj ta’ qalb ħelwa u umli
 • Inkunu pontijiet ta’ umiltà u maħfra bħalma kien l-Arċisqof Ġużeppi Mercieca
 • Il-missjoni tas-saċerdot
  Iqaddes lid-dinja ta’ madwaru
 • Meta l-lejl isir nhar
 • Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta
 • Din il-ġimgħa jintemm il-mandat tal-President ta’ Marie-Louise Coleiro Preca
  Uliedna jridu minn Malta pajjiż fejn ħadd ma jbati u jkun eskluż
 • Ir-raba’ Ħadd tar-Randan
  Parabbola li jeħtieġ titkompla b’ħajti
 • Riflessjonijiet dwar il-passjoni
 • Fl-okkażjoni tas-60 anniversarju presbiterali tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard
  Kif nafu jien
%d bloggers like this: