X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 7 ta’ April 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Rispett għall-ħajja mill-bidu nett sal-aħħar nifs
 • Ippubblikata l-Eżortazzjoni Appostolika ‘Kristu hu ħaj’
 • Fr Giovanni Cefai MSSP maħtur Isqof
 • Il-President ta’ Malta
  Persuna li tinkoraġġina nħarsu u nippromwovu t-tajjeb
 • Iż-Żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika jiltaqgħu mal-Arċisqof
 • Infetħet il-kawża għall-Beatifikazzjoni u l-Kanonizzazzjoni ta’ Bro Louis Camilleri F.S.C.
  Il-Knisja titlob għal aktar materjal dwaru
 • Priġunieri f’pellegrinaġġ Ta’ Pinu
 • Il-vjaġġ appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Marokk
  Pass ieħor fit-triq tad-djalogu u tal-laqgħa
 • Is-Santa Sede kontra l-ideoloġija tal-ġender
 • Vittmi tal-Fulani fin-Niġerja f’Malta
 • L-editorjal
  Min jibni l-ħitan jispiċċa jsir priġunier tagħhom
 • Fl-aħħar tliet xhur tas-sena l-oħra
  Iffriżati 16-il embrijun f’Mater Dei
 • Titbegħidx mill-qrar
 • Kewkba għal ħafna nies
 • Il-qalb materna ta’ Alla
 • Għani fil-ħniena
 • Il-parabbola tal-iben ħali
 • Ma ninħbewx wara kliem fieragħ
 • Għemil Kattoliku eżemplari
 • Il-profil ta’ Monsinjur Philip Calleja
 • Nieqfu, naħsbu u nirriflettu
 • Il-kamra tal-fjuri
 • San Ġwann Battista De La Salle
  Fil-għabex tal-ħajja
 • L-Iskribi u l-Fariżej
 • Naqdi mill-qalb lill-persuni li niltaqa’ magħhom
%d bloggers like this: