Ittra Pastorali ta’ Għid il-Ħamsin

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 7 ta’ Ġunju 2019: Ittra Pastorali ta’ Għid il-Ħamsin …

Ara wkoll il-Pastorali ta’ Għid il-Ħamsin bil-Lingwa tas-Sinjali …

Fl-ittra pastorali maħruġa mill-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, sostnew li l-Insara Maltin bħala komunità ta’ fidi għandhom jifhmu li qed jgħixu f’soċjetà li barra li tapprezza l-għeruq qodma tagħha qed tħaddan ukoll diversi lingwi, razez, u reliġjonijiet.

L-imħabba: lingwa li jifhimha kulħadd

Huma qalu li hemm opportunità tad-deheb biex wieħed jagħti xhieda tal-imħabba li hi l-lingwa li jifhimha kulħadd. Fl-ittra pastorali huma sostnew li jekk il-preġudizzji u il-mibgħeda jwasslu għall-esklużjoni, il-qerda u l-qtil, l-imħabba minn naħa l-oħra twassal għall-bini mill-ġdid tal-familja tal-bnedmin. Kompla jiġi spjegat li l-bniedem huwa maħluq biex jidħol f’relazzjoni ta’ imħabba ma’ Alla kif ukoll mal-bniedem irrispettivament min huwa. Saħqu li din l-imħabba hi don ta’ Alla kif ukoll il-pedament ta’ soċjetà inklussiva, fejn il-jeddijiet fundamentali ta’ kull bniedem hu min hu, huma rispetati u mħarsa.

L-Ispirtu s-Santu jressaq lill-bnedmin lejn xulxin

L-ittra pastorali tibda bl-ispjegazzjoni ta’ Għid il-Ħamsin u l-miġja tal-Ispirtu Santu. L-Isqfijiet ifakkru li d-don tal-Ispirtu s-Santu jressaq lill-bnedmin ta’ ilsna differenti lejn xulxin meta huma jidħlu f’kuntatt ma’ xhieda ta’ Ġesù. Sostnew li permezz ta’ dan il-kuntatt, wieħed jintebaħ bil-qawwa ta’ Ġesù u għaldaqstant jitħassar l-għajb tal-firda bejn il-bnedmin. Fakkru li fl-okkażjoni tal-Għid il-Ħamsin, l-Knisja qed issejjaħ lill-Ispirtu s-Santu biex jiġi u jnissel l-imħabba għal Alla, għal bnedmin oħra, għall-ħolqien u għalihom.

Nibnu soċjeta inklussiva
Fil-kuntest tal-ġrajja tal-Għid il-Ħamsin, l-Isqfijiet appellaw biex tinbena soċjetà iktar inklussiva li tħaddan id-diversità bħala don kbir tal-Ħallieq. Fl-ittra l-Isqfijiet saħqu fuq il-bżonn li wieħed jeżamina aspetti ta’ prattika reliġjuża li jaf ikunu inspirati mill-pika, mill-għira jew mis-sens ta’ superjorità u disprezz lejn ħaddieħor fost oħrajn. Huma fakru li fejn jeżistu dawn il-kwalitajiet, m’hemmx l-id t’Alla u elenkaw numru ta’ kwalitajiet umani li huma rigal t’Alla, bħal l-imħabba, l-hena, is-sabar, it-tjieba, il-fidi, u, ir-rażan fost oħrajn. Fl-ittra pastorali, l-isqfijiet fakkru li huma dawn il-kwalitajiet li jnisslu fil-bniedem sens ta’ rispett lejn id-dinjità u l-integrità ta’ kull bniedem li wieħed jiltaqa’ miegħu.
Ejjew nibnu pontijiet
L-Isqfijiet saħqu li wieħed irid jibni l-pontijiet li jestendu ‘l fuq u lil hinn minn razziżmu, tal-preġudizzji jew tal-biza’ ta’ dak kollu li huwa barrani minflok wieħed joqgħod jipponta subajgħ lejn ħaddieħor bħala Nsara. Huma komplew jispjegaw kif iż-żminijiet issa nbidlu, u li filwaqt fil-passat kien hemm żmien fejn il-barrani kien assoċjat ma’ ħerba u jagħsar b’referenzi għad-drabi li Malta kienet kolonja. L-Isqfijiet sostnew li sekli wara l-affarijiet inbidlu filwaqt li wissew kontra li wieħed jaddotta mekaniżmi difensivi kontra dawk li jiġu f’Malta minn pajjiżi differenti. Saħqu li dawn huma msieħba fil-prosperità u l-għana kulturali tagħna. Fakkru li l-barranin li jinsabu f’Malta huma bnedmin daqs kull Malti, bl-istess dinjità umana u jeddijiet fundamentali.
L-Isqfijiet ħeġġew lin-nies biex jirriflettu fuq x’jgħid il-barrani li għadu ma ltaqax ma’ Ġesù dwar il-laqgħa tiegħu mal-Insara u jismagħhom jitkellmu fuq il-Mulej, u meta jara kif nittrattaw b’liema paga jitħallas u f’liema postijiet nibgħatuhom jgħixu. Huma fakkru li l-Knisja kienet minn ta’ quddiem fil-ħidma tagħha mal-immigranti, ir-refuġjati u l-barranin f’dawn l-aħħar ħamsin sena.
L-ittra pastorali se tinqara fil-knejjes kollha ta’ Malta u Għawdex mis-Sibt waranofsinhar u matul il-quddies kollu tal-Ħadd.
Filmat: Kurja – knisja.mt/ritratti
Rapport: Newbook

Leave a Reply

%d bloggers like this: