X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 23 ta’ Ġunju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

 • Iltaqgħet il-Konferenza Ġenerali tal-AKM
  Enfasizzata l-formazzjoni Nisranija tal-membri
  Monsinjur Frans Abdilla maħtur Assistent Ekkleżjastiku Ġenerali
 • ‘Hostels’ tal-Knisja għal studenti u ħaddiema Għawdxin f’Malta
 • Il-Prelatura l-ġdida ta’ Huancane u l-isqof il-ġdid Giovanni Cefai
 • Konferenza f’Malta dwar il-komunikazzjoni fil-Knisja
 • L-Appostolat tat-Talb jagħlaq 175 Sena
 • In-nar tal-imħabba ta’ Alla u l-qawwa ta’ kelmtu
 • Il-vokazzjonijet fl-Ewropa qed jonqsu fl-għadd iżda jissaħħu fl-ispirwalità
 • Miet is-saċerdot li ġie ordnat ftit jiem ilu fl-isptar
 • Il-missjoni tat-tobba hi waħda favur il-ħajja
 • Fostna u magħna
 • Alla hu ħafna akbar mill-knejjes li nibnu
 • Għandna bżonn tal-ispinta tal-Ispirtu
 • L-abbandunati f’qalbna
 • Dritt tal-ħajja jew dritt għall-ħajja?
  Diversità jew razziżmu?
 • Tumas More u l-politika
 • Il-Kattoliku u r-responsabbiltà ċivili
 • ‘Bdoti fil-maltemp’
  Kif tieħu ħsieb qarib b’mard mentali
 • Corpus Christi
  Int tista’ tagħżel li tagħtihom jieklu wkoll
 • Il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d bloggers like this: