Il-Knisja tibqa’, minkejja d-dnub u l-iskandli.

Print Friendly, PDF & Email

Nhar l-Erbgħa 18 ta’ Settembru l-Papa Franġisku għamel kuraġġ lil dawk li qed jitħassbu dwar il-futur tal-Knisja. Il-Papa qal li fi żmien ta’ diffikultà, il-Knisja tibqa’ msaħħa mill-Ispirtu s-Santu. Hekk uriet l-istorja tal-Knisja fl-elfejn sena li matulhom kienet imħabbta b’tant skandli u bi ġrajjiet xejn sbieħ. Qal ukoll li l-Knisja ma tfarrkitx għaliex Alla, li hu mal-Knisja, hu Alla li jsalva.

Ara d-diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa 18 ta’ Settembru 2019 …

Rapport minn Joe Galea

%d bloggers like this: