Velja Missjunarja Djoċesana


Velja Missjunarja Djoċesana fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar, immexxija mill-E.T. Mons. George Bugeja OFM, Vigarju Appostoliku ta’ Tripli u Amministratur Appostoliku ta’ Benghazi, nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Ottubru 2019.