Tintemm il-viżta pastorali fi Fleur-de-Lys


L-Isqof Galea-Curmi f’laqgħa mat-tfal u katekisti fiċ-ċentru parrokkjali ta’ Fleur-de-Lys. Nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020, waslet fi tmiemha l-viżta pastorali fi Fleur-de-Lys, b’Quddiesa ċċelebrata mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-knisja parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu. Għal din il-Quddiesa attendew ukoll il-komunità Filippina u Indjana li jattendu għall-Quddies hemmhekk. Wara, l-Isqof żar il-komunità tas-Sorijiet Agostinjani fil-kunvent tagħhom.

Capture

Il-viżta pastorali bdiet bi żjara lill-komunità ta’ Dan Ħanin Samaritan fejn jgħixu membri anzjani tas-soċjetà tad-Duttrina Nisranija (M.U.S.E.U.M). Fil-ġranet ta’ wara, l-Isqof Galea-Curmi kellu l-opportunità jiltaqa’ mat-tfal, l-adolexxenti, il-katekisti u l-operaturi pastorali tal-parroċċa kif ukoll żar uħud mill-parruċċani ta’ Fleur-de-Lys f’darhom. Huwa żar tliet komunitajiet tas-sorijiet li jgħixu fil-parroċċa: il-Karmelitani, l-Agostinjani u Ulied il-Qalb ta’ Ġesù.

Fil-jiem tal-viżta pastorali, l-Isqof Galea-Curmu żar ukoll iċ-ċentru ta’ matul il-jum għall-anzjani, l-iskola Santa Monika mmexxija mis-sorijiet Agostinjani, u l-iskola primarja ta’ Santa Venera. Matul dawn iż-żjarat l-Isqof kien akkumpanjat mill-kappillan, Patri Martin Schembri O. Carm.