Barka f’ħames barkiet

Inkun qed nistennieha, tista’ tgħid, kull sena. Eżattament kif tibdà s-sena li tkun! Il-grazzja tibda taħdem, sewwasew, meta inkun qed inqaddes. Ibda’ mill-quddiesa tal-vġili, li ħafna drabi nqaddisha fl-Isptar Mater Dei, minħabba li ninzerta xogħol. U, xogħol il-grazzja tal-Mulej fija jissokta anki f’nhar l-Ewwel Jum tas-Sema. Jiġifieri, fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla, Sultana tal-Paċi. Kemm inkun irrid li widnejja jitħaddnu magħha! Mal-barka tal-paċi! Fil-jum iddedikat, proprju, lill-paċi! Continue reading Barka f’ħames barkiet

Kurċifiss skandaluż

Il-Ġimgħa, 28 ta’ Frar 2020: Messaġġ tal-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex fil-Preżentazzjoni tal-ktieb tar-Rev. Dr Martin Micallef OFMCAP “Crux Invicta: Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f’Għawdex” fis-Sala tal-Wirjiet tal-Ministeru għal Għawdex, il-Belt Victoria. Continue reading Kurċifiss skandaluż