Barka f’ħames barkiet

Inkun qed nistennieha, tista’ tgħid, kull sena. Eżattament kif tibdà s-sena li tkun! Il-grazzja tibda taħdem, sewwasew, meta inkun qed inqaddes. Ibda’ mill-quddiesa tal-vġili, li ħafna drabi nqaddisha fl-Isptar Mater Dei, minħabba li ninzerta xogħol. U, xogħol il-grazzja tal-Mulej fija jissokta anki f’nhar l-Ewwel Jum tas-Sema. Jiġifieri, fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla, Sultana tal-Paċi. Kemm inkun irrid li widnejja jitħaddnu magħha! Mal-barka tal-paċi! Fil-jum iddedikat, proprju, lill-paċi! Continue reading “Barka f’ħames barkiet”