Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – L-Ewwel Jum

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca li se tkun iċċelebrata nhar is-Sibt 9 ta’ Mejju 2020.

Talba qasira li fiha nirriflettu aspetti varji tal-karizma ta’ dan il-qaddis Malti.

Nitolbuh il-bżonnijiet tagħna. Nitolbuh għal pajjiżna u għad-dinja wkoll f’din is-siegha diffiċli. Continue reading Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – L-Ewwel Jum

Salve Filia Patris u Vestis Honoris – Storja

Il-ġrajja tas-Salve Figlia Patris hi marbuta ma’ dik tal-Vestis Honoris  għax jidher li San Ġorġ Preca introduċa s-Salve Figlia Patris meta saret l-ewwel darba l-Vestis Honoris fl-1924. Mill-bidu t-talba kienet tingħad mhux biss fil-Vestis Honoris iżda wkoll fi tmiem l-Asssenjatur, il-laqgħa ta’kuljum tal-membri. Xhieda ta’ dan narawha fil-Kalendarji Museumini ta’ dak iż-żmien billi fl-Assenjatur ta’ kull Sibt insibu imniżżel li wara s-Sancta Trinitas  titkanta s-Salve Figlia Patris. Continue reading Salve Filia Patris u Vestis Honoris – Storja

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 30 t’April

Il-Ħamis, 30 ta’ April 2020: Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. Nitolbu biex nipproteġu l-fidi tagħna bħala pajjiż billi nuru l-karità Nisranija mal-proxxmu tagħna kollu, kemm jekk Maltin kif ukoll barranin. Continue reading Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 30 t’April

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-mejtin, dawk li mietu minħabba l-pandemija u dawk anonimi

Il-Ħamis, 30 ta’ April 2020: Illum nitolbu għall-mejtin, dawk li mietu minħabba l-pandemija; u wkoll, b’mod speċjali, għall-mejtin – biex ngħidu hekk – anonimi.  Rajna r-ritratti tal-oqbra komuni… tant u tant…

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-mejtin, dawk li mietu minħabba l-pandemija u dawk anonimi