Illum il-Knisja tfakkar lil San Martin I

Print Friendly, PDF & Email

Fit-13 ta’ April l-Knisja tfakkar lil San Martin I, Papa u Martri li ħa l-martirju fis-sena 655.

San Martin twieled f’Todi, fl-Umbrija, l-Italja, u sar kjeriku tal-Knisja ta’ Ruma.

Meta ġie elett Papa, f’Lulju tas-sena 649, ma riedx li jiġi kkonfermat mill-Imperatur Kustanz II, kif kienet id-drawwa fi żmienu, għax Kustanz kien qed iħaddan l-ereżija tal-Monoteliti, li kienu jiċħdu r-rieda umana fi Kristu.

F’Ottubru tal-istess sena, San Martin sejjaħ sinodu fil-Lateran, fejn ħadu sehem 105 Isqof, u fost affarijiet oħra ġie kkundannat it-“Typos”, editt li kien jipprojbixxi li wieħed jitkellem sew fuq rieda waħda u sew fuq żewġ ridiet ta’ Kristu, li l-Imperatur Kustanz II kien ħareġ ftit żmien qabel.

L-Imperatur ħadha bi kbira ħafna, u għamel kemm seta’ biex iġiegħel lill-Papa jaċċetta t-“Typos”, saħansitra pprova jqajjem xiżma fost l-Isqfijiet, iżda ma rnexxilux. Fl-aħħar, fis-sena 653, l-Imperatur imbagħad bagħat Ruma lil Callopias u lil Tellurus, bl-ordni biex jaqbdu lill-Papa San Martin. Il-Papa, li dik il-ħabta kien marid, kien maqbud u meħud f’nofs ta’ lejl fuq ix-xmara Tevere u mibgħut Kostantinopli.

Wara tliet xhur wasal fuq il-gżira Naxos fejn l-għassiesa żammewh sena u soġġettawh għal ħafna żebliħ. Fis-sena 654, il-Papa Martin I wasal Kostantinopli u għal tliet xhur kien miżmum f’qiegħ ta’ ħabs. Wara li nżamm diversi xhur f’Kostantinopli, fis-sena 655 kien itturufnat f’Chersonesus, waqt li f’dan il-pajjiż kien maħkum minn ġuħ kbir.

Il-martirju mtawwal tal-Papa San Martin I ġie fit-tmiem tiegħu fit-13 ta’ April tas-sena 655. Kien ilu Papa sitt snin. Hu l-aħħar fost il-Papiet li mietu martri.

Sors: https://taghrifdwarilqaddisin.wordpress.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: