Nomini ġodda fid-Djoċesi ta’ Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Fid-Djoċesi ta’ Għawdex, b’effett mill-1 ta’ Ġunju 2020 jidħlu fis-seħħ dawn in-nomini:

  • Dun Samuel Grech, mill-Parroċċa tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem, ġie maħtur Viċi-Rettur tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù. Dun Samuel iservi fil-Parroċċa tal-Għarb u huwa wkoll Religious Counselor fl-Iskola Sekondarja tas-Seminarju Minuri.
  • Dun Noel Debono, mill-Parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur, ġie maħtur Prefett tal-Istudji fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù. Dun Noel iservi fil- Parroċċa tal-Qala u huwa wkoll Direttur Djoċesan tal-Vokazzjonijiet.

B’effett immedjat tidħol fis-seħħ din in-nomina:

  • Il-Kan. Edward Vella, mill-Parroċċa tal-Viżitazzjoni, l-Għarb, ġie maħtur Vigarju Parrokkjali fil-Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem.

Leave a Reply

%d bloggers like this: