Sancta Maria


SANCTA MARIA, mill-‘VESPRI TAL-BEATA VERĠNI’, xogħol ta’ CLAUDIO MONTEVERDI fl-1610. Interessanti kif beda dan il-‘Vespri’. Monteverdi xtaq idaħħal lit-tifel tiegħu is-Seminarju imma ma kellux flus biex iħallas u offra ‘rigal’ lill-Papa Pawlu VI xi xogħol minn tiegħu, fosthom il-‘Vespri’. Dan wassal għal kapolavur li ta’ min jisimgħu. Niggustaw il-mużika sabiħa u antika u llissnu mal-kor ‘SANCTA MARIA, ORA PRO NOBIS’ (‘Santa Marija, itlob għalina’).

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.