Sancta Maria

Print Friendly, PDF & Email

SANCTA MARIA, mill-‘VESPRI TAL-BEATA VERĠNI’, xogħol ta’ CLAUDIO MONTEVERDI fl-1610. Interessanti kif beda dan il-‘Vespri’. Monteverdi xtaq idaħħal lit-tifel tiegħu is-Seminarju imma ma kellux flus biex iħallas u offra ‘rigal’ lill-Papa Pawlu VI xi xogħol minn tiegħu, fosthom il-‘Vespri’. Dan wassal għal kapolavur li ta’ min jisimgħu. Niggustaw il-mużika sabiħa u antika u llissnu mal-kor ‘SANCTA MARIA, ORA PRO NOBIS’ (‘Santa Marija, itlob għalina’).

Leave a Reply

%d bloggers like this: