L-Erbgħa, 3 ta’ Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Jekk trid timxi fiż-żgur u tkun ċert mis-salvazzjoni tiegħek, jekk qed taspira kuruna kbira fis-sema li qatt ma tintemm, ħobb u unura lil Marija, u ħabrek li tagħmilha magħrufa, maħbuba u unurata mill-oħrajn.

San Ġużepp Cafasso

Leave a Reply

%d bloggers like this: