Beatu Titu Brandsma, Karmelitan u martri

Print Friendly, PDF & Email

Anno Sjoerd Brandsma twieled minn Titus Brandsma u martu Tjitsje Postma  fl-Oegeklooster, ħdejn Hartwerd, fil-Provinċja ta’ Friesland fl-Olanda, fit-23 ta’ Frar 1881. Il-ġenituri tiegħu kellhom razzett żgħir tal-ħalib u kienu nsara mpenjati ħafna ġewwa reġjun kalvinista. It-tfal tagħhom kollha daħlu  f’ordnijiet reliġjużi barra tifla waħda.

Bħala żgħażugħ, Brandsma għamel l-istudji sekondarji tiegħu fil-belt ta’ Megen, fis-seminarju minuri mmexxija mill-Franġiskani għat-tfal subien li kienu qed jaħsbu dwar il-vokazzjoni saċerdotali jew reliġjuża tagħhom. Brandsma daħal bħala novizz mal-patrijiet Karmelitani f’Boxmeer nhar is-17 ta’ Settembru  1898, fejn ngħata l-isem ta’ Titu għall-missieru kif kienet l-użanza ta’ dak iż-żmien. Huwa għamel l-ewwel professjoni tiegħu f’Ottubru tal-1899.

Beatu Titu ma’ oħtu
Beatu Titu ma’ ommu fuq in-naħa tal-lemin tiegħu

Ġie ordnat saċerdot fl-1905. Patri Titu huwa magħruf bħala mistiku Karmelitan tant li kien ħa d-dottorat fil-filosofija ġewwa Ruma fl-1909. Huwa kien jgħallem f’diversi skejjel oħra fil-Pajjiżi Baxxi.

Mill-1916 huwa beda proġett biex jaqleb ix-xogħlijiet ta’ Santa Tereża ta’ Ġesu bl-ilsien Olandiz. Fl-1921 Brandsma ħadem biex isolvi kontroversja li kienet teżisti dwar rappreżentazzjoni artististika Belġjana ta’ Albert Servaes dwar ‘it-triq tas-salib’.

Huwa kien wieħed mill-fundaturi tal-Università Kattolika ta ‘Nijmegen. Titu sar professur tal-filosofija, u tal-istorja tal-mistiċiżmu. Aktar tard sar Rettur Magnifiku tal-Universita. Huwa kien meqjus bħala bniedem dispost għal kulħadd, aktar milli għax-xogħol akkademiku tiegħu bħala professur.

Brandsma ħadem ukoll bħala ġurnalist u kien konsulent ekkleżjastiku tal-ġurnali nsara fl-1935. Fl-istess sena huwa mar bħala ‘visiting lecturer’ fl-Istati Uniti, fejn tkellem f’diversi istituzzjonijiet tal-Ordni tiegħu. Wara l-invażjoni fl-Olanda mit-Tielet Reich f’Mejju tal-1940, kienet il-ġlieda kontra t-tixrid tal- ideoloġija Nazista, il-libertà edukattiva u l-liberta tal-kelma li wasslithom biex in-Nazisti jitfgħu ħarsthom fuqu.

F’Jannar tal-1942 huwa impenja ruħhu li jwassal ittra b’idejh mill-Konferenza tal-Isqfijiet Olandiża lill-edituri tal-gazzetti Insara li fiha l-Isqfijiet ordnaw li ma jistampaw ebda dokument uffiċjali Nazista, kif kienu ordnaw l-okkupanti Ġermaniżi minħabba li kienet daħlet din il-liġi. Huwa kien żar 14 il-editur qabel ma ġie arrestat fi’19 ta’ Jannar fil-kunvent tiegħu ta’ Boxmeer.

Wara li kien priġunier f’Scheveningen, Amersfoort, u Cleves, Brandsma ġie ttrasferit għall-kamp ta’ konċentrament Dachau, u wasal hemm fi’ 19 ta’ Ġunju 1942. F’dan il-kamp kien hemm madwar 2,720 saċerdot fil-Kwartieri tal-Kleru li madwar 95% minnhom, kienu kollha nsara. Fil-kamp tal-konċentrament, saħħtu ddgħajfet u ġie ttrasferit lejn l-isptar tal-kamp. Huwa miet fis-26 ta’ Lulju 1942 (fl-età ta’61) minn injezzjoni li toqtol, li ġiet mogħtija lilu minn infermier tal-SS Allgemeine, bħala parti min-programm biex jesperimentaw fuq il-priġunieri.

Brandsma huwa onorat bħala martri fil-knisja Kattolika. Huwa ġie beatifikat mill-Knisja Kattolika fit-3 ta’ Novembru tal-1985 mill-Papa San Ġwanni Pawlu II bħala martri tal-fidi. It-tifkira tiegħu tiġi ċċelebrata mill-Ordni Karmelitan fis-27 ta ‘Lulju. Huwa l-padrun tal-ġurnalisti nsara w bejjiegħa tat-tabakk.

Nitolbuħ biex bħalu ma nibżgħux nkun xhieda ta’ Kristu kullimkien ukoll jekk ikollna nbatu.

Minn Patri Hermann Duncan O.Carm

%d bloggers like this: