Il-Ġimgħa, 23 ta’ Lulju 2021

Print Friendly, PDF & Email

Ara li l-ewwel tippriedka bil-mod kif tgħix. Jekk le, in-nies tinnota li int tgħid ħaġa imma tgħix ħaġ’oħra, u kliemek iġib d-daħka ċinika u ċ-ċaqlieqa tar-ras.

San Karlu Borromeo  1538  1584 A.D.

%d bloggers like this: