San Ġwann Kriżostmu, Patrun tal-Konċilju Vatikan II

Print Friendly, PDF & Email

Żewġ katekeżijiet tal-Papa Benedittu XVI dwar dan il-Qaddis li t-tifkira liturġika tiegħu tiġi ċċelebrata fit-13 ta’ Settembru. Il-Papa Ġwanni XXIII kien ipproklamah Patrun tal-Konċilju Vatikan II.

San Ġwann Kriżostmu

Waqt Udjenzi Ġenerali mill-Papa Benedittu XVI f’Settembru 2009

I: Is-snin f’Antjokja ...

II: Is-snin f’Kostantinopli


Aktar mill-Papa Beneditt XVI dwar personalitajiet kbar tal-Knisja …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: