Il-Lectio Divina

Print Friendly, PDF & Email

Mod kif titlob bil-Kelma

Fis-seklu 12, Gwido II, Ċertosin (miet 1188) jgħid lil l-Lectio Divina għandha erba’ mumenti mportanti …

“Il-qari (lectio) hu bħal tressaq l-ikel sod lejn ħalqek;

Il-meditazzjoni (meditatio)  tomgħod u tixtarr  l-ikel;

It-talb (oratio) jiggosta t-togħma;

Il-kontemplazzjoni (contemplatio) hi l-istess ħlewwa li tferraħ u terġa’ tibnina.”

Mumenti oħra bħala preparazzjoni u bħala konklużjoni:

  1. Statio  – Nidħol fil-preżenza t’Alla
  2. Lectio  – Niftakar li hu Alla li qed ikellimni permezz ta’ xi silta; u qed ikellimni fiċ-ċirkustanzi tiegħi bħalissa.
  3. Meditatio – nikxef il-verita’ moħbija
  4. Oratio – Il-waqt li nkellmu jien, li nwieġeb għall-Kelma tiegħu, bil-fiduċja, mingħajr biża’.  Issa rrid  infittex lilu.
  5. Contemplatio – Imma waqt li t-tlett passi ta’ qabel jiddependu ħafna mill-individwu, dan il-pass huwa għotja ta’ mħabba ta’ Alla li jagħtina meta u kemm irid Hu.
  6. Actio – L-iskop tal-Lectio Divina hu li tisma’ l-Kelma ta’ Alla biex tagħmilha.
  7. Collatio – Jgħinu lil xulxin nikbru.  Ir-rigali li l-Mulej żejjinni bihom, jien imsejjaħ biex nużahom.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: