L-Erbgħa, 23 ta’ Marzu 2022

Print Friendly, PDF & Email

Il-Qalb Divina hija oċean mimli b’kull ħaġa tajba, fejn l-erwieħ imsejkna jistgħu jitfgħu l-bżonnijiet tagħhom; hija oċean mimli bil-ferħ biex hemm ngħarrfu n-niket kollu tagħna; oċean ta’ umiltà li fih ngħarrqu l-bluhat tagħna; oċean kollu ħniena għall-imġarrbin; oċean ta’ imħabba biex fih ngħarrqu l-faqar tagħna.

Santa Margerita M Alacoque

%d bloggers like this: