Il-Ħadd, 24 ta’ April 2022

Print Friendly, PDF & Email

Ħalli l-maltemp iħabbat u s-sema jiswied – ma nibżgħux. Jekk nafdaw kif imiss f’Marija, nagħrfuha bħala l-Verġni l-aktar Qawwija ‘li bir-riġel verġinali tagħha saħqet ras is-serpent’.

San Piju X

%d bloggers like this: