Il-Ġimgħa, 10 ta’ Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Sforz l-imħabba tagħha għat-talb, il-Verġni Mbierka kellha hekk imħabba kbira għall-ġabra, li meta kienet tgħix fit-tempju kienet tastjeni milli titkellem mal-ġenituri qaddisa tagħha. 

Santa Brigida

%d bloggers like this: