Il-Ħadd, 19 ta’ Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Uliedi ċkejknin, qlubkom huma żgħar, imma t-talb ikabbarhom u jagħmilhom kapaċi jħobbu lil Alla. Permezz tat-talb aħna jkollna togħma minn qabel tal-ġenna u bħal xi ħaġa tal-ġenna tinżel fuqna. It-talb qatt ma jħallina mingħajr ħlewwa. Huwa l-għasel li jnixxi fil-qlub u joħla kollox bih. Meta nitolbu kif imiss, in-niket jgħib hekk kif is-silġ idub fix-xemx.                        

San Ġwann M Vianney

%d bloggers like this: