Frak tad-deheb Nru 4

Print Friendly, PDF & Email

Kulħadd huwa ġenju; imma jekk tiġġudika ħuta b’kemm hi kapaċi tixxabbat ma’ siġra, din tgħix ħajjitha kollha temmen li hi stupida      Albert Einstein

L-iktar jum mitluf ta’ ħajtek hu dak fejn ma tidħak xejn

Grupp isir tim meta kull membru hu tant żgur minnu nnifsu u mill-kontribut teigħu li jfaħħar il-ħiliet tal-oħrajn                                    Norman Shidle

Xi membri tal-knisja huma pilastri (pillars) imma oħrajn huma dud tal-ħarir (caterpillars) għax ikaxkru saqajhom biex  jidħlu u joħorġu     Warner Phillips

Daħqa tajba u raqda twila huma l-aqwa duwa              Qawl Irlandiż

L-umilta’ hi għall-virtuwijiet l-oħra dak li l-katina hi għall-kuruna: neħħi l-katina u ż-żibeġ jixterdu kollha; neħħi l-umilta’ u l-virtuwijiet jisparixxu   San  Ġwann Marija Vianney

Is-sellum li jwassal għall-Ġenna għandu biss tliet skaluni: Ġesu, Ġużeppi u Marija       San Leonardu ta’ Porto Maurizio

Il-mejtin jirċievu fjuri aktar mill-ħajjin għax id-dispjaċir hu sentiment aktar qawwi mir-radd il-ħajr         Anne Frank

Kull soċjeta’ se tiġi ġġudikata b’kemm ħadet ħsieb tal-membri l-aktar dgħajfa; fost dawn żgur li wieħed isib dawk li se jitwieldu u dawk li waslu biex imutu                    San Ġwanni Pawlu II

Il-verita’ tista’ tkun qarsa jew ħelwa imma dejjem hi tajba

Il-gidba tista’ tkun qarsa jew ħelwa imma dejjem hi ħażina

 • Biex tipposjedi kompletament trid tagħti; dak kollu li ma jirnexxilekx tagħti jippossjedi lilek         Anon
 • Li tkun tajjeb lejk biss hu li ma tkun tajjeb għal xejn     Voltaire
 • L-ikbar rikkezza hi li tgħix kuntent bil-ftit        Plato
 • Li tħossok grat lejn xi ħadd mingħajr ma turih, qisek tgeżwer rigal mingħajr ma tagħtih            William Arthur Ward
 • Wieħed jista’ jħallas id-deċmi billi għal kull 10 sigħat li jqatta’ fuq il-mobile, computer u TV, iqatta’ siegħa l-knisja        Harlan Miller
 • Skultur aqwa minn xi Rodin jew Michelangelo hu IL-ĦSIEB.  Dak li bniedem jaħseb f’qalbu jirreklamah b’wiċċu          Thomas Dreier 
 • Min kapaċi jibqa’ jżomm il-ħlewwa qalb it-tbatija, u l-paċi qalb l-inkwiet… huwa kważi perfett         San Franġisk de Sales 
 • Meta l-ħajja tbierkek b’mezzi finanzjarji tajbin, tgħollix il-mod kif tgħix, imma l-mod kif tagħti     Anon
 • I sought my soul, but my soul I could not see; I sought my God, but my God eluded me; I sought my brother and I found all three          Anonymous Poet
 • L-imħbba hi dak li tkun għaddejt minnu ma’ xi ħadd       James Thurber
 • It is when we all play safe that we create a world of  utmost insecurity                     Dag Hammerskjold
 • Mhux min qiegħed fis-sewwa imma x’inhi s-sewwa li hu l-aktar importanti                 Thomas Huxley
%d bloggers like this: