Avveniment li ġej fil-MCAST, Paola

Print Friendly, PDF & Email

Tħossha l-ħtieġa tal-għaqda? Tixtieq tiltaqa’ ma’ oħrajn li jemmnu f’dinja magħquda?

Jekk iva, nistednuk għal-laqgħa li d-dettalji dwarha jidhru fil-poster u li qed tkun organizzata mill-Moviment tal-Fokolari: moviment fi ħdan il-Knisja, mifrux mad-dinja kollha, li jħaddan fih nies ta’ kull eta u minn kull qasam tal-ħajja, ġejjien minn kulturi u twemmin differenti.

Fil-waqt li jisma’ l-karba tal-bniedem tal-lum, tad-“dar komuni tagħna” u tal-ġenerazzjoni żagħżugħa, dan il-Moviment qed ifittex li jwieġeb għat-talba ta’ Ġesu’: “Ħa jkunu lkoll ħaġa waħda”.

Jien se nkun hemm.

UPCOMING EVENT AT MCAST, PAOLA

Do you feel the need for unity? Do you desire to meet others who believe in a united world?


We wish to invite you to a meeting organised by the Focolare Movement, a movement born within the Catholic Church, spread throughout the world, made up of people of all ages, every walk of life, and embracing different cultures and beliefs.


Listening to the cry of humanity, of “our common home” and of the younger generations, the Focolare Movement aims to live out the prayer of Jesus: “May they all be one”.

I will be there.

%d