L-Erbgħa, 26 ta’ Ottubru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Xi nies biex isibu lil Alla jaqraw il-kotba. Iżda hemm ktieb kbir: l-istess dehra tal-ħwejjeġ maħluqa. Ħares ‘il fuq minnek ! Ħares ‘l isfel minnek ! Aqrah. Dak Alla li int trid issib, qatt ma kiteb ktieb bil-linka. Minflok, poġġa quddiem għajnejk il-ħwejjeġ li Huwa ħalaq. Tista’ ssib leħen aktar għoli minn dak?

Santu Wistin

%d bloggers like this: