Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-6 Ħadd tal-Għid. (Sena A)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Iridu jsibu t-tliet kelmiet li jsemmi Ġesù fil-Vanġelu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: