Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2023

Print Friendly, PDF & Email

Ara l-informazzjoni t’hawn taħt…

NADURAW LILL-EWKARISTIJA KULL ĦIN U KULL MUMENT

Il-Hamis 1       L-Imdina

Monasteru San Pietru – Sorijiet Benedittini

Mill-9.45 sal-11.00 ta’ fil-għodu

Il-Ġimgħa 2      Birkirkara

Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

Mid-9.00 sal-10.00 ta’ fil-għodu

It-Tnejn 5      Ħaż Żabbar

Kappella San Ġużepp – Istitut Sorijiet Dumnikani

Iddedikata għall-Erwieħ tal-Purgatorju

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-ghodu

It-Tlieta  6     Il-Mosta

Ċentru Pastorali Sant’ Andrija

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

L-Erbgha 7     Birkirkara

Santwarju Madonna Tal-Ħerba

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

Il-Ġimgħa 9     Iż-Żejtun

Knisja Ġesù Nazarenu

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

Il-Ġimgħa 9      Il-Marsa

Il-Kappella Fergħa Ewkaristika –

Mis-6.00 sas-7.00 pm u wara Quiddiesa

It-Tlieta 20     Ħaż-Żebbuġ

Kappella San Ġużepp

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

L-Erbgħa 21   G’Mangia

Parroċċa Madonna ta’ Fatima,

Wara l-Quddiesa tat-8.00 am

Il-Ħamis 22 Ħal-Qormi

Fil-Kripta tal-Knisja Arċipretali San Sebastjan

Wara l-Quddiesa tat-8.30 ta’ fil-għodu

Il-Ġimgħa 23    Iż-Żebbiegħ

Knisja Sant’ Anna,

Fil-5.30 pm u wara jkun hemm Quddiesa

It-Tnejn 26      M’Xlokk

Domus Mariae – Tas-Sorijiet

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

It-Tlieta 27      Il-Mosta

Pax et Bonum tas-Sorijiet Franġiskani

Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-Erbgħa 28     Valletta

Santwarju Madonna Tal-Karmnu

Wara l-Quddiesa tal-10.00 a.m.

Il-Ġimgħa 30      Victoria , Għawdex

Knisja Madonna ta’ Pompej – Sorijiet Dumnikani

Mill-9.45 sal-10.45   ta’ fil-għodu.

Tkun online fuq Santwarju Madonna ta’ Pompei Victoria

Leave a Reply

%d bloggers like this: