Qaddis, Qaddis, Qaddis… u l-Miraklu ta’ Sokòlka

minn Manwel Cutajar

“Fil-prefazju l-Knisja trodd ħajr lill-Missier, bi Kristu, fl-Ispirtu s-Santu għall-għemejjel kollha tiegħu,għall-Ħolqien,għall-Fidwa u għall-Qdusija.L-ġemgħa kollha tingħaqad imbagħad mat-tifħir kontinwu li l-Knisja tas-sema,l-anġli u l-qaddisin kollha, ikantaw lil Alla, tliet darbiet qaddis.”(Katekiżmu tal-Knisja Kattolika par.1352)

aktar