Viżta Pastorali tal-Arċisqof fil-parroċċa tal-Birgu

Il-Ħadd, 16 ta’ Ġunju 2019, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jibda l-viżta pastorali fil-parroċċa ta’ San Lawrenz fil-Birgu, fejn se jiltaqa’ mat-tfal u jamministralhom l-Ewwel Tqarbina, mal-katekisti u l-operaturi pastorali fil-parroċċa kif ukoll mal-komunità tal-patrijiet u t-terzjarji Dumnikani u s-sorijiet Benedittini. Continue reading “Viżta Pastorali tal-Arċisqof fil-parroċċa tal-Birgu”

Talb u Adorazzjoni b’riflessjonijiet tal-Qaddej t’Alla Dun Mikiel Attard

Dun-Mikiel-AttardNhar il-Ħamis 27 ta’ Ġunju, fis-7.30pm, ser issir laqgħa ta’ talb u Adorazzjoni fil-Bażilika ta’ Marija Bambina tax-Xagħra, b’talb u riflessjonijiet imnebbħin mill-ħajja u mill-kitbiet tas-saċerdot Għawdxi, il-Qaddej t’Alla Dun Mikiel Attard.

Tkun ħaġa sabiħa ħafna li bħala membri tal-Knisja f’Għawdex, mhux biss nattendu għal dan il-mument, imma li nkomplu niskopru l-ġmiel tat-tagħlim ta’ Dun Mikiel u li nkunu devoti tiegħu.

Imxu bl-eżempju u mhux dokumenti

Friday, 14th June 2019: Archbishop Charles Scicluna (R) addresses the Polish bishops’ plenary assembly in Wałbrzych, June 14 2019.

As the Catholic Church in Poland continues to respond to sex abuse by clergy, Archbishop Charles Scicluna, a leading Vatican expert on prosecuting sex crimes under church law, attended the bishops’ plenary assembly to discuss child and youth protection. Continue reading “Imxu bl-eżempju u mhux dokumenti”

L-Isqof Mario Grech f’Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali

Il-Ġimgħa, 14 ta’ Ġunju 2019: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, f’Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali, fil-Katidral ta’ Għawdex. Bil-kortesija ta’ Radju Katidral.

Continue reading “L-Isqof Mario Grech f’Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali”