Evanġelju tal-Erbgħa 19 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 5-25

Luqa jibda billi jagħtina l-isfond. L-ewwel u qabel kollox storiku. Iż-żmien huwa l-kuntest. Dak li se jirrakkonta mhux ħolma jew stħajjila iżda fatt li ġara fiż-żmien, żmien li fih is-sultan kien Erodi l-kbir bl-ikbar saltna għax warajh inqasmet bejn l-erba’ wliedu. Kien iż-żmien li fih inbena t-tempju ta’ Ġerusalemm mill-ġdid biex jibqa’ jfakkar il-qawwa tas-sultaniktar milli biex ikun id-dar fejn Alla jgħammar. Continue reading “Evanġelju tal-Erbgħa 19 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tat-Tlieta 18 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 1, 18-24

Donnu l-iktar ħaġa normali. Donna ħaġa li tiġri kuljum lil kulħadd. It-tqala la hi ppjanata u lanqas mistennija mill-koppja. Il-qrab u l-ħbieb u r-raħal kollu kienu jistennewha u jixtiquha. Iżda kif ġraw l-affarijiet ix-xitan daħħal denbu bejn Ġużeppi Marija. Continue reading “Evanġelju tat-Tlieta 18 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 1, 1-17

Lejn tmiem is-sitt seklu il-Konċilju ta’ Saragossa kien daħħal l-obbligu li l-komuitajiet insara jiltaqgħu kuljum minn ġimgħa qabel il-Milied, mis-17 sat-23 ta’ Diċembru biex iħejju ruħhom aħjar għall-festa tal-Milied li tfakkar it-twelid ta’ dak li bata u miet u qam mill-mewt, ġrajjiet li jitfakkru imbagħad fil-qofol kollu tagħhom nhar l-għid il-Kbir tal-Mulej u l-Qawmien tiegħu mill-imwiet. Aktarx li dan seħħ ukoll minħabba li l-Insara kienu għadhom jiċċelebraw bil-kbir fl-istess żmien, il festi lil alla Ruman Saturnus. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 17 ta’ Diċembru 2018”

Għandna soċjetà li ma tridx tisma’ lill-profeti imma tisma’ l-vuċi tal-profitt

Il-Ħadd, 16 ta’ Diċembru 2018: Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-75 sena mill-mewt tal-Isqof Mauro Caruana. Continue reading “Għandna soċjetà li ma tridx tisma’ lill-profeti imma tisma’ l-vuċi tal-profitt”