Min jaf jekk ħafirlix

Mill-Arċisqof Emeritu Monsinjur Paul Cremona OP.

Il-kultura tagħna Maltija dejjem kellha element reliġjuż marbut mal-fidi tagħna nisranija. Iżda t-tjubija tan-nies li fasslu din il-kultura mhux dejjem kienet tesprimi b’mod eżatt dak li aħna nsibu fil-Vanġeli. F’dawn ir-riflessjonijiet jien se nipprova naħseb fuq dan il-fatt. Nagħmilha ċar li jien mhux qed innaqqas mill-valur ta’ min fassalhom jew min jgħidhom, iżda biex kemm jista’ jkun nitkellmu skont il-Vanġelu. Continue reading “Min jaf jekk ħafirlix”