It-Tieni Miġja, l-ikel u x-xogħol

“Min ma jridx jaħdem, lanqas għandu dritt jiekol” (2 Tess 3:10)

Kurżità biss: mhix stramba li San Pawl jikteb lit-Tessalonkin dwar it-Tieni Miġja ta’ Ġesù fil-glorja fl-aħħar tad-dinja imma mbagħad ikellimhom fuq ix-xogħol u l-ikel ta’ kuljum? “Meta konna fostkom aħna ordnajnielkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu jiekol” (2 Tess 3:10).

AKTAR