Il-Papa f’Santa Marta: San Ġużepp kien bniedem konkret

It-Tnejn 18 ta’ Diċembru 2018: Fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum it-Tlieta 18 ta’ Diċembru il-Papa Franġisku tkellem dwar San Ġużepp. Fil-quddiesa talab ukoll għat-tfal Slovakki diżabbli li għamlu xi dekorazzjonijiet tal-Milied li tqiegħdu ħdejn l-altar tal-kappella. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: San Ġużepp kien bniedem konkret”

Il-Papa f’Santa Marta: Inħallu lil Alla jfarraġna

It-Tlieta, 11 ta’ Diċembru 2018: Fl-omelija li għamel it-Tlieta fil-kappellla tad-Dar Santa Marta, it-Tlieta 11 ta’ Diċembru, il-Papa Franġisku qal li l-Mulej ifarraġna bit-tenerezza, l-istess kif jagħmlu l-ommijiet meta jħaddnu ‘l uliedhom li jkunu qed jibku. Aħna għandna nħalluh ifarraġna mingħajr ma nagħmlu reżistenza. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Inħallu lil Alla jfarraġna”

Il-Papa f’Santa Marta: Inħejju ruħna għall-Milied

It-Tnejn, 10 ta’ Diċembru 2018: Fl-omelija li għamel illum it-Tnejn 10 ta’ Diċembru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku ħeġġiġna biex din it-tieni ġimgħa tal-Avvent ngħejxuha nitolbu l-grazzja li nħejju ruħna għall-Milied bil-fidi. Mhux ħaġa ħafifa li tħares il-fidi u tiddefendiha, osserva l-Papa Franġisku. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Inħejju ruħna għall-Milied”

Il-Papa f’Santa Marta: Il-Mulej hu l-blata

Il-Ħamis, 6 ta’ Dċembru 2018: Tgħid u tagħmel. Ramel u blat. ‘Il fuq u l-isfel. L-omelija li għamel il-Papa llum il-Ħamis 6 ta’ Dċembru fil-kappella tad-Dar Sant Marta, bnieha fuq dawn il-koppji ta’ kliem ta’ kuntrast waħda mal-oħra. Il-Papa kien qed jirrifletti fuq il-qari li ttina l-liturġija tal-ġurnata meħud minn San Mattew u mill-Profeta Iżaija. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Il-Mulej hu l-blata”

Il-Papa f’Santa Marta: Infittxu l-paċi tal-qalb

It-Tlieta, 4 ta’ Diċembru 2018: Waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, illum it-Tlieta 4 ta’ Diċembru, il-Papa Franġisku ħeġġiġna biex inħejju ruħna għall-Milied billi nibnu l-paċi f’ruħna, fil-familja u fid-dinja. Meta nfittxu l-paċi nkunu qed nixbħu lil Alla għax numiljaw ruħna . Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Infittxu l-paċi tal-qalb”

Il-Papa f’Santa Marta: L-Avvent m’għandux jieħu l-bixra mondana

It-Tnejn, 3 ta’ Diċembru 2018: Illum it-Tnejn 3 ta’ Diċembru l-Papa Franġisku ċċelebra l-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta u tkellem dwar iż-żmien tal-Avvent. Huwa qal li dan hu żmien li fih nifhmu fil-fond xi jfisser it-twelid ta’ Ġesù f’Betlem, u żmien biex nikkultivaw ir-relazzjoni tagħna ma’ Iben Alla. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-Avvent m’għandux jieħu l-bixra mondana”

Li nħabbru lil Kristu mhuwiex ‘marketing’

Il-Ġimgħa 30 ta’ Novembru 2018. Bħall-appostli Pietru, Indrì, Ġakbu u Ġwanni, inħallu dak kollu li jwaqqafna milli nibqgħu mexjin ‘il quddiem fit-tħabbir tax-xhieda ta’ Kristu. Hekk ħeġġiġna nagħmlu l-Papa Franġisku fl-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, illum il-festa ta’ Sant’Andrija appostlu.  Fl-okkażjoni tal-lum il-Papa qalilna wkoll biex niftakru fil-Knisja ta’ Kostantinopli, il-Knisja ta’ Sant’Andrija, u nitolbu għall-għaqda tal-Knejjes. Continue reading “Li nħabbru lil Kristu mhuwiex ‘marketing’”