Kelma tal-Ħajja ta’ Diċembru 2021

“Hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej” (Lq 1, 45).

Il-Kelma tal-ħajja ta’ dan ix-xahar qed terġa’ tpoġġi quddiemna beatitudni oħra. B’dan il-kliem ta’ ferħ, Eliżabetta sellmet lil Marija li marret għandha biex tgħinha. Iva, għax dawn iż-żewġ nisa ta’ fidi kbira, it-tnejn li huma kienu qed jistennew tarbija u t-tnejn laqgħu l-Kelma t’Alla u  għarfu l-qawwa tagħha f’dak li wettqet fiċ-ċokon tagħhom.

aktar